Menü megnyitása

Az írásbeli szövegalkotás jellemzői alsó tagozatos tanulóknál - a kreatív írás mint a nyelvi-verbális tehetség azonosításának eszköze

'hidden')); $label = strip_tags(drupal_render($label_data)); if(empty($label)) $label = 'Időpont'; $field_data = field_view_field('node', $e, 'field_datum', array('label' => 'hidden', 'type' => 'tehetseg_date')); echo ''; } } else { echo ''; } } } ?>
'.$label.':'.drupal_render($field_data).'
'.$title.':'.render($element).'

Az írásbeli szövegalkotás, az íráshasználat a humán kommunikáció részei. Tanórai vizsgálatokat végeztünk a megfigyelés módszerével, az írásbeli szövegalkotás mennyiségének, minőségének kategorizálásával. Kutatási eredményeink elemzése során példákat hozunk arra, hogyan lehetnek az írásbeli szövegalkotás magasabb képességszintjein megvalósuló produkciók a nyelvi-verbális területen a kreativitás felderítésének adatgyűjtési forrásai.