Menü megnyitása

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben

'hidden')); $label = strip_tags(drupal_render($label_data)); if(empty($label)) $label = 'Időpont'; $field_data = field_view_field('node', $e, 'field_datum', array('label' => 'hidden', 'type' => 'tehetseg_date')); echo ''; } } else { echo ''; } } } ?>
'.$label.':'.drupal_render($field_data).'
'.$title.':'.render($element).'

A kutatások és a gyakorlati tapasztalat is bizonyítja, hogy a sikeres tehetséggondozásnak egyik legfontosabb feltétele a pedagógusok és a szülők együttműködése. Magyarországon vannak ugyan jó példák is erre, de egészében véve az állapítható meg, hogy nincs érdemi közös munka a fejlesztő szakemberek és a szülők között a tehetségígéretek kibontakoztatásában. Ez egyfelől abból fakad, hogy a pedagógusoknak hiányos ezen a téren a tudása, gyakorlati módszertani kultúrája, másfelől a szülők pszichológiai, pedagógiai felkészültsége pedig meglehetősen alacsony szintű az érdemi együttműködéshez. E módszertani kézikönyv ezeket a hiányokat igyekszik pótolni, egyrészt minimális elméleti felkészítését célozva meg a pedagógusoknak és a szülőknek e területen, másrészt – döntően! – pedig a módszertani eszköztár gazdagításával kíván hozzájárulni a pedagógus és a szülő hatékony együttműködéséhez. Alapvetően a pedagógusoknak készült a könyv, de sok olyan ismeretet, módszert is tartalmaz, amelyeket a pedagógusnak kell közvetítenie a szülőkhöz – az ő közreműködésüket is elősegítendő.