Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

A tehetséggondozás nemzetközi horizontja, I.

Szerző:
Kiadás éve:
2010
Terjedelem:
242 oldal
ISSN:
2062-5936
Fedél típusa:
Puha
Kiadó:
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Kiadvány:

A könyv, amit az olvasó a kezében tart, a Magyar Géniusz Program 2010 elején – egyetemi tanárokból és a gyakorlati tehetséggondozásban dolgozó szakemberekből, tanár kollégákból – megalakult külkapcsolati kutatócsoportja munkájának eredménye.

Tartalomjegyzék: 
Előszó13
I. A bostoni Nemzeti Technológiai Műveltség Központjának programjai17
1. Bevezető17
2. A programról22
3. Összegzés; a leglényegesebb tanulságok, a hazai alkalmazás szükségessége, esélyei34
4. Irodalom37
II. Jó gyakorlat az osztrák tehetséggomdozásban: a Platon Jugendforum tehetséggondozó program modelljének és gyakorlatának bemutatása39
1. Bevezető39
2. A Platon Jugendforum tehetség fejlesztőprogram bemutatása52
3. A program kritikája és tanulságai; a hazai bevezetés lehetőségei és szükségessége68
4. Irodalom73
III. A tehetséggondozás pillérei Finnországban és a Päivölä Iskola matematikaprogramja75
1. Bevezető75
2. A Päivölä Iskola matematikaprogramja82
3. Összegzés93
4. Irodalom96
IV. Tehetséggondozó központok Izraelben97
1. Bevezető97
2. Pull-out központok az izraeli tehetséggondozásban106
3. Összegzés115
4. Irodalom119
V. A tehetséggondozás hagyományai és újszerű próbálkozásai Nagy-Britanniában a 21. században121
1. Bevezető121
2. A NACE tehetséggondozási irányelvei és gyakorlata131
3. A program tanulsága: tehetséggondozás és inklúzió138
4. Irodalom141
VI. A német tehetséggondozás jelene egy tehetséggondozó modell tükrében143
1. Bevezető143
2. A Stiftung der Deutschen Wirtschaft Alapítvány tehetségfejlesztő programjának bemutatása152
3. A Stiftung der Deutschen Wirtschaft te hetséggondozó program hazai alkalmazási lehetőségei és lehetséges feltételei160
4. Irodalom164
VII. A spanyol oktatási rendszer és a tehetségfejlesztés kapcsolata az ESTALMAT program példáján165
1. Bevezető165
2. Az ESTALMAT-program173
3. Összegzés182
4. Irodalom185
VIII. Tehetséggondozás Délkelet-Ázsiában: A szingapúri példa187
1. Bevezető187
2. A programról196
3. Összegzés203
4. Irodalom207
IX. Tehetségazonosító és tehetséggondozó program Szlovéniában209
1. Bevezető209
2. Országos tehetségazonosítás és tehetséggondozás a szlovén általános és középiskolákban213
3. Összegzés224
4. Irodalom227
X. Új irányvonalak a tehetséggondozásban - Kilenc ország jó gyakorlatának tanulságai229
1. Rendszerek és módszerek230
2. A tehetségrendszerek szintjei231
3. Az oktatásügy és a tehetséggondozás országos rendszere; az egyenlőség, a méltányosság és az egyensúly keresés kérdései231
4. A tehetségnevelés mint a fennálló társadalmi és oktatási viszonyok kritikája, fejlesztője, megújítója233
5. A tehetséggondozás mint nemzetvédelmi erő234
6. Mi is nevezhető igazán tehetségpedagógiai módszernek?234
7. Egyensúlykeresés a tehetséges gyerekek azonosításában és fejlesztésében235
8. Egzakt és nem egzakt elemek a tehetséggondozásban236
9. Módszerek a tehetséggondozásban; kapcsolatok a középiskolai és a felsőoktatási tehetséggondozás között237
10. Az integráció és szegregáció kérdése a tehetségnevelésben237
11. A középiskolai és a felsőoktatásbeli tehetséggondozás össze kapcsolása az akceleráció segítségével238
12. Új irányvonalak a nem akadémikus tehetségnevelésben239
13. A szülők bevonása a tehetséggondozásba240
14. A tehetségfejlesztés fejlesztése240
15. Irodalom243