Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Hat új Géniusz kötet várja az olvasókat!

2015. március 11.

A közelmúltban hat új Géniusz kötet jelent meg, melyek változatos témákban nyújtanak hasznos ismereteket pedagógusoknak, tehetségsegítő szakembereknek és szülőknek egyaránt. AJÁNLÓ.

 

 

 

Dr. Mező FerencInterdiszciplinaritás a tehetséggondozásban” című kötete az egyetlen tudományterületre vagy tantárgyra vonatkozó gazdagító programokkal szemben a kettő vagy több területre fókuszáló tehetséggondozó programokat mutatja be. A tanulmányban dr. Mező az interdiszciplináris tehetséggondozó programok általános jellemzőit mutatja be, majd részletesen ír a köz- és felsőoktatási intézmények, illetve a civil szervezetek keretében működtetett ilyen jellegű programokról.


Kiss Albert, a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója és pedagógusa “Az esély és ösztönzés” komplex tehetségsegítő modell pedagógiai kutatásának részeredményei” című tanulmányában egy 2010-ben megkezdett pedagógia-módszertani empirikus akciókutatás részeredményeiről számol be, melyet egy akkreditált kiváló tehetségpontban végeznek.

Harmatiné Olajos Tímea és Pataky Nóra közösen jegyzett kötetében a lelki egészség személyiségdinamika kettősségéről esik szó a tehetséggondozás perspektívájából. A tanulmányban külön fejezet foglalkozik a túlingerlékenység területeivel, a szorongás, a depresszió és a perfekcionizmus összefüggéseivel, az érzelemszabályozással és az érzelmi intelligenciával és a lelki-mentális ellenállóképességgel.

 

Dr. Máth János A természettudományos oktatás válsága” címet viselő kötetének felvetése, hogy a természettudományos oktatás tananyaga és gondolkodásmódja jelen állapotában alkalmatlan arra, hogy a diákok többségét hasznos tudáshoz juttassa. A szerző megállapítása szerint a természettudományos oktatás elmúlt ötven évének történetét tanulmányozva „folyamatos félrekezelés” tanúi lehetünk, melynek legfőbb okát abban látja, hogy miközben a természettudomány egyre szélesebb rétegeket igyekszik elérni, továbbra is kizárólag saját nyelvezetét, észjárását használja, figyelmen kívül hagyva a befogadói oldal igényeit és képességeit. Dr. Máth amellett érvel, hogy a probléma okai között vezető helyen szerepel két tényező: az oktatás elmélet-centrikussága, mely különösen alkalmatlan arra, hogy a kisgyerekekhez közelebb vigye a tudomány világát, és az a tény, hogy az új generációk gondolkodása jelentősen megváltozott, melyhez a természettudományos oktatásnak is idomulnia kellene.

Dr. Martinkó József Harsányi Istvánnak, a 2002-ben elhunyt tehetséggondozó szakembernek állít emléket kötetével.

Turmezeyné Dr. Heller Erika és Dr. Máth János longitudinális kutatásuk tapasztalatait foglalják össze. A kutatás célja a zenei írás-olvasási képesség fejlődésének vizsgálata volt 2-8. osztályos tanulók körében. A fejlődést saját feladatrendszerrel, hosszmetszeti vizsgálat keretében követték nyomon 188 tanuló bevonásával, illetve vizsgálták a fejlődésben szerepet játszó egyéb tényezőket is: az intelligenciát, a motivációt vagy éppen a biológiai nem szerepét. A hat új Géniusz kötet online is elérhető, virtuális lapozgatásukat minden szakembernek örömmel ajánljuk.