Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Képzési programok

Ugrás
1-15 | 73 találat
Kódszám Képzés neve Programírók Oktatók Hatósági szám
E001 Tehetséggondozás a kreativitás tükrében

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a kreativitás többféle értelmezését, összetevőit, folyamatát, a kreatív attitűd jelenségét és fontosságát és felkészül saját maga és a tehetséges személy kreativitásának felismerésére, fejlesztésére, a kreatív attitűd kialakítására, a kreatív megoldások megtalálására.

E002 A személyiség fejlődésének a szerepe a tehetség kibontakoztatásában

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg

- a tehetség és a tehetséggondozás elméleti alapjait,

- a Czeizel modellt és Gagné DMGT modelljét, mely által bepillantást kap a tehetség jelenségének messzemenő komplexitásába,

- a tehetségazonosítás rendszerszemléletű megközelítését napjainkban, mely választ nyújt arra vonatkozóan, hogy a fizikai, érzelmi, értelmi fejlődés összhangja, a fejlődés kiegyensúlyozottsága jelentős hatással bír a képességek kibontakoztatására.

  A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő ismerje meg, hogy az egyén számára az önismeret fejlődése, a hatékonyabb kommunikációs és konfliktuskezelési stratégiák elsajátítása, a problémákkal való megküzdési stratégiák fejlődése, a hatékonyabb stressz-kezelés, továbbá a pszichológiai immunrendszer erősödése miként segítheti a tehetséget mutató személyiség egészségesebb működését.

  E003 Konfliktuskezelés alapjai

  A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg:

  - hogy mit értünk konfliktuson és milyen fajtáival találkozhatunk

  - mit jelent az interperszonális és intraperszonális konfliktus

  - a csoporton és a szervezeten belüli konfliktusokat, valamint a velük összefüggő szerepeket

  - a különböző konfliktuskezelési modelleket: Thomas- és Kilmann modelljét, Pareek konfliktusforrás modelljét,    Blake, S hepard, M outon modelljét, valamint Hanson szervezeti modelljét

  - a legfontosabb konfliktuskezelési módszereket, ezen belül a tárgyalásos módszereket és a mediáció történeti      kialakulását

  - továbbá ismerje meg a mediációt és a gyakorlati közvetítési eljárásokat.

  E004 Kreatív természettudományi tehetséggondozás

  A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg:

  - a kreatív természettudomány fogalmát és lényegét, szerepét,

  - Renzulli tehetség modelljét,

  - a pedagógiai fordulat szükségességét a természettudományi tehetséggondozásban,

  - a természettudományok iránti pozitív attitűd növelésének szükségességét.

   

  Továbbá ismerje meg a kreatív természettudományi:

  - pedagógiát és annak céljait,

  - tehetségesek azonosítását és a tehetséggondozás összetevőit,

  - pedagógia kihívásait és benne a kutatásalapú tanulás/tanítás szerepét.

   

   

  Továbbá cél, hogy a résztvevő:

  - legyen képes saját szavaival definiálni a kreatív természettudomány lényegét.

  E004 Kreatív természettudományi tehetséggondozás

  A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg:

  - a kreatív természettudomány fogalmát és lényegét, szerepét,

  - Renzulli tehetség modelljét,

  - a pedagógiai fordulat szükségességét a természettudományi tehetséggondozásban,

  - a természettudományok iránti pozitív attitűd növelésének szükségességét.

   

  Továbbá ismerje meg a kreatív természettudományi:

  - pedagógiát és annak céljait,

  - tehetségesek azonosítását és a tehetséggondozás összetevőit,

  - pedagógia kihívásait és benne a kutatásalapú tanulás/tanítás szerepét.

   

   

  Továbbá cél, hogy a résztvevő:

  - legyen képes saját szavaival definiálni a kreatív természettudomány lényegét.

  E005 Kreatív írás

  A képzésben résztvevő ismerje meg az alábbi fogalmakat és azok típusait, azt hogy mit jelent: a ritmus, a képvers, a vizuális költemény, az intertextualitás, a rap és a slam, az írói kompetencia, az elbeszélés és a kompozíció, a nyitó és a záró szerkezeti elemek, a digitális írástudás.

  Ismerje meg továbbá: a dallamra írt szövegalkotást, a szövegszervezés ritmikus eljárásait, a szövegelrendezés és a jelentésképzés összefüggéseit, a karikatúra és a paródia fogalmát, alkotói gyakorlatba ültetését, a slam poetry jellemzőit, a 21. sz.-i rövidtörténet jellemzőit, alkotói gyakorlatát, a kezdés és a zárás gyakorlati feladatait, az elbeszélői perspektívák és az ábrázolás alapkérdéseit, a szabad vers és a rap fogalmát, alkotói gyakorlatba ültetését, a limerik és a haiku kapcsolatát a képekkel, a klasszikus példaanyag egyéni átírását, a kiemelt kortárs novella értelmezését, a szereplők jelentésképző funkcióit, a kapcsolati modelleket.

  E006 Megküzdési stratégiák

  A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg

  - a megküzdés (coping) definícióját,

  - a fő megküzdés elméleteket és azok legfontosabb összetevőit,

  - hogy konkrét helyzetekben a stresszor hogyan módosíthatja a megküzdést,

  - hogyan illeszthető a stresszhelyzethez a megfelelő megküzdési mód,

  - a tehetségesekre jellemző specifikus megküzdési módokat,

  - a hibás megküzdési módokat konkrét helyzetekben,

  - a stresszhelyzethez hatékonyabban illeszkedő stratégiát,

  - a tehetséges diákok típusait,

  - a specifikus technikákat, ami javítja a megküzdést,

  - és azonosítani tudja a gondolkodási hibákat, melyek akadályozzák a hatékony megküzdést,

  - az idő-és feladatbeosztás problémáit és a hatékony időgazdálkodási javaslatokat.

  E007 Stressz a diákok, tehetségesek és a pedagógusok körében

  A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg:

  - a stressz, a kiégés és a pszichológiai immunrendszer definícióját

  - az összefüggést az életesemények és a stressz mértéke között

  - a testi-lelki betegségek és a stressz közötti kapcsolatot

  - a társas támogatás szerepét a stresszel való megküzdésben

  - a munkavégzés és a stressz fontos összefüggéseit

  - az „A” típusú személyiséget és a működésmódját

  - a stresszel szemben védelmet nyújtó személyiségtényezőket

  - az „A” típusú személyiséget Antonovsky salutogenetikus megközelítése alapján

  - az egészséges személyiség megőrzésének lehetőségeit és az egészségviselkedéseket

  - a magyarországi kutatási eredményeket a stresszel kapcsolatban

  - a vizsgálati eredmények összefüggéseit

  - a női és férfi pedagógusokra vonatkozóan a stressz megélését

  - a tehetségesek élethelyzetéből, szerepeiből adódó specifikus stresszorokat

  - a kiégés tüneteit, kialakulásának okait és a megelőzése érdekében tehető lépéseket

  - azokat a szituációkat, melyek a fiatalok kiégéséhez vezetnek.

  E011 Kreativitásfejlesztés és tehetséggondozás: áttekintés és esetmegbeszélés

  A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a kreativitás többféle értelmezését, összetevőit, folyamatát, a kreatív attitűd jelenségét és fontosságát; és felkészül saját maga és a tehetséges személy kreativitásának felismerésére, fejlesztésére, a kreatív attitűd kialakítására, a kreatív megoldások megtalálására.

  E012 Fejlődés-lélektan a tehetségfejlesztés vonatkozásában:szempontok és esetmegbeszélés

  A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg

  • -a fejlődés-lélektani szempontok jelentőségét a tehetségfejlesztés vonatkozásában
  • -fejlődés bioloógiai és környezeti tényezőinek jelentőségét
  • -a fejlődési szakaszok és normatív változások, továbbá az egyéni különbségek, és a temperamentum szerepét az egyedi fejlődés során
  • -korai szocializáció és a kötődés szerepét
  • -a szülői nevelési stílus jelentősebb modelljeit és elképzeléseit.

  A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő ismerje meg:

  • a tehetség és a tehetséggondozás elméleti alapjait,
  • a Czeizel modellt és Gagné DMGT modelljét, mely által bepillantást kap a tehetség jelenségének messzemenő komplexitásába,
  • a tehetségazonosítás rendszerszemléletű megközelítését napjainkban, mely választ nyújt arra vonatkozóan, hogy a fizikai, érzelmi, értelmi fejlődés összhangja, a fejlődés kiegyensúlyozottsága jelentős hatással bír a képességek kibontakoztatására.
  • hogy az egyén számára az önismeret fejlődése, a hatékonyabb kommunikációs és konfliktuskezelési stratégiák elsajátítása, a problémákkal való megküzdési stratégiák fejlődése, a hatékonyabb stressz-kezelés, továbbá a pszichológiai immunrendszer erősödése miként segítheti a tehetséget mutató személyiség egészségesebb működését.
  E013 Konfliktuskezelés: áttekintés és esetmegbeszélés

  A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg:

  - hogy mit értünk konfliktuson és milyen fajtáival találkozhatunk

  - mit jelent az interperszonális és intraperszonális konfliktus

  - a csoporton és a szervezeten belüli konfliktusokat, valamint a velük összefüggő szerepeket

  - a különböző konfliktuskezelési modelleket: Thomas- és Kilmann modelljét, Pareek konfliktusforrás modelljét,    Blake, S hepard, M outon modelljét, valamint Hanson szervezeti modelljét

  - a legfontosabb konfliktuskezelési módszereket, ezen belül a tárgyalásos módszereket és a mediáció történeti      kialakulását.

  Továbbá ismerje meg a mediációt és a gyakorlati közvetítési eljárásokat:

  - a tanultak alkalmazása csoportos esetmegbeszélés segítségével/ellenőrzésével.

  E014 Kreatív természettudományi tehetséggondozás: szempontok önálló tanulással

  A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg:

  - a kreatív természettudomány fogalmát és lényegét, szerepét,

  - Renzulli tehetség modelljét,

  - a pedagógiai fordulat szükségességét a természettudományi tehetséggondozásban,

  - a természettudományok iránti pozitív attitűd növelésének szükségességét.

   

  Továbbá ismerje meg a kreatív természettudományi:

  - pedagógiát és annak céljait,

  - tehetségesek azonosítását és a tehetséggondozás összetevőit,

  - pedagógia kihívásait és benne a kutatásalapú tanulás/tanítás szerepét.

   

   

  Továbbá cél, hogy a résztvevő:

  - legyen képes saját szavaival definiálni a kreatív természettudomány lényegét.

  E015 Vers és novellaírás tanítása: kollektív munka a webtérben

  A képzésben résztvevő ismerje meg az alábbi fogalmakat és azok típusait, azt hogy mit jelent: a ritmus, a képvers, a vizuális költemény, az intertextualitás, a rap és a slam, az írói kompetencia, az elbeszélés és a kompozíció, a nyitó és a záró szerkezeti elemek, a digitális írástudás.

  Ismerje meg továbbá: a dallamra írt szövegalkotást, a szövegszervezés ritmikus eljárásait, a szövegelrendezés és a jelentésképzés összefüggéseit, a karikatúra és a paródia fogalmát, alkotói gyakorlatba ültetését, a slam poetry jellemzőit, a 21. sz.-i rövidtörténet jellemzőit, alkotói gyakorlatát, a kezdés és a zárás gyakorlati feladatait, az elbeszélői perspektívák és az ábrázolás alapkérdéseit, a szabad vers és a rap fogalmát, alkotói gyakorlatba ültetését, a limerik és a haiku kapcsolatát a képekkel, a klasszikus példaanyag egyéni átírását, a kiemelt kortárs novella értelmezését, a szereplők jelentésképző funkcióit, a kapcsolati modelleket.

  E016 Megküzdési- és problémamegoldó stratégiák tehetségeseknek: áttekintés és esetmegbeszélés

  A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg

  - a megküzdés (coping) definícióját,

  - a fő megküzdés elméleteket és azok legfontosabb összetevőit,

  - hogy konkrét helyzetekben a stresszor hogyan módosíthatja a megküzdést,

  - hogyan illeszthető a stresszhelyzethez a megfelelő megküzdési mód,

  - a tehetségesekre jellemző specifikus megküzdési módokat,

  - a hibás megküzdési módokat konkrét helyzetekben,

  - a stresszhelyzethez hatékonyabban illeszkedő stratégiát,

  - a tehetséges diákok típusait,

  - a specifikus technikákat, ami javítja a megküzdést,

  - és azonosítani tudja a gondolkodási hibákat, melyek akadályozzák a hatékony megküzdést,

  - az idő-és feladatbeosztás problémáit és a hatékony időgazdálkodási javaslatokat.

  E017 Stresszesemények és kiégés tehetségeseknél és pedagógusoknál: áttekintés és esetmegbeszélés

  A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg:

  - a stressz, a kiégés és a pszichológiai immunrendszer definícióját

  - az összefüggést az életesemények és a stressz mértéke között

  - a testi-lelki betegségek és a stressz közötti kapcsolatot

  - a társas támogatás szerepét a stresszel való megküzdésben

  - a munkavégzés és a stressz fontos összefüggéseit

  - az „A” típusú személyiséget és a működésmódját

  - a stresszel szemben védelmet nyújtó személyiségtényezőket

  - az „A” típusú személyiséget Antonovsky salutogenetikus megközelítése alapján

  - az egészséges személyiség megőrzésének lehetőségeit és az egészségviselkedéseket

  - a magyarországi kutatási eredményeket a stresszel kapcsolatban

  - a vizsgálati eredmények összefüggéseit

  - a női és férfi pedagógusokra vonatkozóan a stressz megélését

  - a tehetségesek élethelyzetéből, szerepeiből adódó specifikus stresszorokat

  - a kiégés tüneteit, kialakulásának okait és a megelőzése érdekében tehető lépéseket

  - azokat a szituációkat, melyek a fiatalok kiégéséhez vezetnek.

  Ugrás
  1-15 | 73 találat