Menü megnyitása

Átadták a Pro Progressio Alapítvány diploma és doktorandusz ösztöndíjait

2015. november 17.

A Műegyetem 34 hallgatója vehette át kiváló diplomamunkájáért, szakdolgozatáért, valamint PhD tanulmányai kiegészítő támogatásaként a Pro Progressio Alapítvány ösztöndíját 10 millió Ft értékben

A Pro Progressio Alapítvány 2001-ben alapította a Diplomaterv/Szakdolgozat és az éves doktorandusz ösztöndíjat. A Diplomaterv/Szakdolgozat ösztöndíjat évente a BME karonként egy-egy BSc és MSc végzős hallgatója nyerheti el. A pályázat célja olyan tehetséges fiatalok díjazása, akik az ipar műszaki fejlesztését elősegítő, innovatív, saját ötletet is tartalmazó diplomamunkát készítettek. A doktoranduszi ösztöndíjat évente a BME azon max. 4 doktorandusz hallgatója nyerheti el, akik a pályázat beadásától számított egy év alatt sikeresen befejezik és beadják PhD értekezésüket. (Összege: havi 120.000,- Ft 12 hónapon át)

Pro Progressio Diplomaterv ösztöndíj

 • Építőmérnöki Kar: Jáger Bence; Trapéz lemez gerincű tartók interakciós viselkedésének vizsgálata
 • Gépészmérnöki Kar: Hegedűs Olivér Viktor; Háromtengelyes 3D nyomtató prototípus gép tervezése
 • Építészmérnöki Kar: Csík Zsolt; A békésszentandrási katolikus temető
 • Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: Mester Dávid; Nem konvencionális bázisfüggvények alkalmazása a kvantumkémiában
 • Villamosmérnöki és Informatikai Kar: Szabó Gábor; Kódosztásos többszörös hozzáférés vizsgálata modulált látható fénnyel megvalósított adatátvitel esetén
 • Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: Karádi Dániel; A légi közlekedésben alkalmazott utasinformatikai (mobil) alkalmazások értékelési módszerének kidolgozása és az alkalmazások továbbfejlesztési lehetőségei
 • Természettudományi Kar: Fülep Csilla; Az emberi szem leképzési tulajdonságainak elméleti és kísérleti vizsgálata

Pro Progressio Szakdolgozat ösztöndíj

 • Építőmérnöki Kar: Sárik Veronika; Aljpapucsok hatása a vasúti vágány függőleges rugalmasságára
 • Gépészmérnöki Kar: Béri Bence; Gravitációs erőtér hatásának elemzése rudak hajlító lengéseire
 • Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar: Szentjóbi Hajnalka; Új diarilfoszfinsav egységet tartalmazó deprotonálható koronaéterek szintézise és a pKa értékük meghatározása
 • Villamosmérnöki és Informatikai Kar: Stein Dániel; Incremental Static Analysis of Large Source Code Repositories
 • Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: Kisantal Máté; Flexibilis repülőgép szabályozó rendszerének analízise
 • Természettudományi Kar: Lévay Sára; Szemcsés anyagok nyírásának vizsgálata szimulációval és modellezéssel

Pro Progressio Doktoranduszi ösztöndíj

 • Mlinárik Lilla Építőmérnöki Kar – BME Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola doktorjelöltje. Kutatási terület: Kiegészítőanyag-tartalom hatása a cementek kémiai ellenálló képességére
 • Kóródy Anna Nóra Építészmérnöki Kar – BME Csonka Pál Doktori Iskola doktorjelöltje. Kutatási terület: Folytonosság és újítás-Örökségvédelem és kortárs építészet határterületei Spanyolországban
 • Bordácsné Bocz Katalin Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar – Oláh György Doktori Iskola doktorjelöltje. Kutatási területe: Különböző műanyagok égésgátlási lehetőségeinek feltárása, valamint környezetbarát polimer kompozitok fejlesztése
 • Szaller Dávid Természettudományi Kar – Fizikai Tudományok Doktori Iskola doktorjelöltje. Kutatási területe: Multiferroikus anyagok vizsgálata

HUAWEI ösztöndíjak

A HUAWEI – a Holnap Innovatív Vezetői – ösztöndíj pályázat 2011-ben került először meghirdetésre. Az együttműködés keretében évente a Villamosmérnöki és Informatikai Kar 10 MSc hallgatója nyerheti el az 1850 USD-nek megfelelő ösztöndíjat tanulmányi eredménye és kutatási terve alapján.

 • Bársony Kristóf
 • Bokori Nóra
 • Faragó Ákos
 • Géczy Gábor
 • Kajó Márton
 • Kocsis Szilárd
 • Matolcsy Balázs
 • Muzslai Gergely
 • Schranz Ágoston
 • Szili Tamás Ádám

Csibi Sándor ösztöndíj pályázat

Olyan kiemelkedő hallgatói teljesítmények honorálására alapították, melyek a néhai kiváló professzor, Csibi Sándor által művelt alábbi szakterületeken születtek: hírközléselmélet, információelmélet, kódoláselmélet. Az Ösztöndíjat évente egy alkalommal ítélik oda egy személynek. Az ösztöndíj összege 1 millió Ft. Az ösztöndíjakat első alkalommal 2010-ben adták ki.

 • Sipos Márton Ákos PhD, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tsz.

SUMITOMO ösztöndíj

Az ösztöndíjat 2006 óta biztosítja a Sumitomo a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar tehetséges, kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatói számára.

 • Benedek Zsolt MSc
 • Borbás Enikő MSc
 • Nagy Brigitta MSc
 • Mikula Gergő János MSc
 • Démuth Balázs PhD
 • Németh Tamás PhD

 

Forrás: proprogressio.hu