Menü megnyitása

Tehetségpont-regisztráció

A Tehetségpontok Kárpát-medencei hálózata több mint ezer intézményt számlál. A már működő és a hálózathoz csatlakozni kívánó jövendőbeli Tehetségpontok gördülékenyebb kiszolgálása és a korszerű kapcsolattartás érdekében 2013. június 1-jétől online regisztrációs és adatkezelő rendszert vezettünk be. A Tehetségpontok papír alapú regisztrációjára a továbbiakban nincs lehetőség. 
 
 
Tehetségpont alapítása
 
A Tehetségpontok létrejöttében a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kezdeményezése és támogatása mellett döntő tényező az önkéntesség és az önálló, helyi kezdeményezés. A Tehetségpontok megalapítása alapvetően egy vagy néhány, a tehetségsegítés ügye iránt elkötelezett emberen múlik. A Tehetségpontokat bármilyen helyi szerveződéshez (civil szervezet, önkormányzat, iskola, egyházi intézmény stb.) kötni lehet. Rendkívül lényeges azonban, hogy a szervezet integráljon minél több helyi, a tehetséggondozásban megmozgatható szakembert. Mára már a Kárpát-medence egészét behálózták a tehetséggondozás legkülönbözőbb területein működő Tehetségpontok. A korábban létrejött Tehetségpontok felkarolják az újabb kezdeményezéseket, segítik az újabb Tehetségpontok alapítását. Ennek köszönhető a hálózat folyamatos bővülése, a Tehetségpontok számának gyors és egyre gyorsuló ütemű növekedése. A hálózatépítés célja,hogy a Kárpát-medence minden magyarlakta térségében, a leghátrányosabb helyzetűekben is legyenek olyan pontok, amelyeken az induló tehetségek megvethetik a lábukat, és ahonnan kiindulva utat találhatnak az érvényesüléshez.
 
Tehetségpont regisztrációja
 
A Tehetségpontok csak egymással együttműködve, hálózatos formában tudnak létezni, hiszen tevékenységük egyik alapvető eleme a folyamatos információcsere.Az információcsere, az információ-közvetítés kétirányú. Az egyik irány a helyi értékek (tehetséges fiatalok, mentorok, kezdeményezések, jó példák, a segítség bármilyen formája) közvetítése az ország többi részébe, a másik pedig a máshonnan származó értékek befogadása és alkotó alkalmazása a Tehetségpont környezetében. A hálózatba kerülés feltétele a Tehetségpont regisztrációja. A regisztrációs adatlap kitöltésének egyik legfontosabb eleme, hogy a szervezet működésére, felépítésére, kapcsolatrendszerére vonatkozó adatok megadása mellett a leendő Tehetségpontnak saját maga és környezete számára meg kell fogalmaznia a küldetését, vagyis választ kell adnia arra a kérdésre: Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre?
 
Tehetségpontok akkreditációja
 
A Tehetségpontok számára önmaguk, az általuk képviselt minőség felmérését és megmutatását teszi lehetővé a Tehetségpont akkreditációja. Az akkreditáció célja, hogy a Tehetségpont számba vegye, hol tart szervezetének, kapcsolatrendszerének építésében, a tehetségsegítő feladatok ellátáshoz szükséges személyi feltételek megteremtésében. Az akkreditáció során tehetségügyi szakértők meglátogatják a Tehetségpontokat, és személyes konzultációk alapján győződnek meg arról, hogy az intézmények megfelelnek-e a szakmai elvárásoknak. Az akkreditációt követően a Tehetségpontok az akkreditáció tényét, valamint minősítési eredményét (Akkreditált Tehetségpont, Akkreditált Kiváló Tehetségpont) közlő tanúsítványt kapnak, megkapják az akkreditáció minősítési eredményét tanúsító táblát, (2011. február 5-én a Tehetségpontok Második Országos Konferenciáján 104 Tehetségpont vehette át a kiváló minősítést, 27 pedig a sikeres akkreditáció tényét igazoló tanúsítványt). Ezen felül a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége együttműködési megállapodást köt az akkreditált Tehetségponttal, amelyben a Szervezetek a Tehetségpontok hálózatának kiépítésével kapcsolatos kölcsönös feladatok megfogalmazása mellett a Szövetség speciális szakmai szolgáltatásokat ajánl fel a Tehetségpont számára.