Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Tehetségpontok találkozója

2014. október 13.

A folyamatos minőségi munkát tanúsítja a most átadott 172 megújított Tehetségpont-akkreditáció. Beszámolónk.

elearning.tehetseg.hu
A pedagógus-továbbképzés korszerű formája az e-learning tananyag összekapcsolása a gyakorlatorientált műhelymunkával.
----------------------------------------------
tanulmanyiversenyek.hu
A MATEHETSZ új szolgáltatása a tehetséggondozó versenyek átfogó internetes adatbázisa, amelyben a diákok és felkészítő tanáraik évfolyam és érdeklődési terület szerint kereshetnek az aktuális versenyfelhívások között.
----------------------------------------------
tehetsegpiacter.hu
A kiterjesztés időszakában is folytatódhat a MATEHETSZ mentorprogramja, melynek keretében tapasztalt szakemberek segítik a fiatal tehetségeket.

A tehetséggondozást támogató pályázatokat is megvalósító intézmények munkájának magas szakmai színvonalát hivatott garantálni az „Akkreditált” és „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” védjegy. A tehetséghálózat minőségbiztosítása új fejezethez érkezett 2014-ben: a több mint 1200 Tehetségpont közül 172 szállt ringbe azért, hogy a három évvel ezelőtt már elnyert kiválósági címet megújíthassa. Az újrázás talán még az első megmérettetésnél is fontosabb: azt jelzi, hogy a jól működő tehetséggondozó intézmények képesek a fenntartható magas színvonalú működésre. A most köszöntött nyolc akkreditált és 164 akkreditált kiváló Tehetségpont mellett további közel 300 intézményt és 25.000 tehetséges diákot ért el eddig a 2011 óta működő Tehetséghidak Program. A rendezvényen Bajor Péter, a MATEHETSZ ügyvezető elnöke, a Tehetséghidak Program projektmenedzsere bejelentette, hogy folyamatban van a Tehetséghidak Program szerződésmódosítása, melynek értelmében a most indult tanév során sem szakad meg a tehetséggondozó programok EU-s támogatása.

„A Tehetséghidak Program kiterjesztésének jelentősége, hogy a két EU-s programozási időszak határára eső 2014-2015-ös tanév során sem maradnak EU-s forrás nélkül a Tehetségpontok programjai. A szerződésmódosítás után megkezdődhetnek az egyéni és csoportos tehetségfejlesztő foglalkozások a köznevelési korú gyerekeket, fiatalokat segítő  intézményekben. – emelte ki A Tehetségpontok Kárpát-medencei találkozóján 2014. október 11-én Budapesten elhangzott ünnepi köszöntőjében Thaisz Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője, aki kitért arra is, hogy a TÁMOP helyébe lépő EFOP program keretében is tervezi a kormányzat a tehetséggondozás támogatását.

Ismeretes, hogy a Tehetséghidak Program az eredeti tervek szerint 2014. június 30-val zárult volna. A program kiterjesztése a forrásbevonásról szóló kormánydöntést követően az eredetileg tervezett közel 2 milliárd forinton túl további 1,2 milliárd forintot juttat a tehetséggondozás céljaira, a kiterjesztéssel együtt a projekt 2015. június 30-án fejeződik be.

Bajor Péter a kiterjesztés szakmai tartalmát összefoglalva szólt a tehetseg.hu honlap fiatalok számára kialakított szolgáltatásainak jelentős bővítéséről, egy online diák-ügyfélszolgálat terveiről és arról, hogy a Tehetségpontokban megvalósuló csoportos tehetségtámogató foglalkozások, gazdagító programpárok, versenyfelkészítő szakkörök, szülő-diák-pedagógus közös programok megvalósítására 2015. januárjától a tavaszi szünetig kerülhet majd sor, amennyiben a program kiterjesztését jelentő szerződésmódosítási folyamat sikeresen lezárul, és a MATEHETSZ felhatalmazást kap a folytatásra.

A program eddigi tapasztalatairól és kiterjesztés időszakában tervezett tevékenységi formákról a rendezvény előadói szóltak részletesebben. Az előadások diasorai alább letölthetők:

 

 

Az egyes előadások között a rendezvénynek helyet adó ELTE Radnóti Miklós Gimnázium diákjai adtak ízelítőt tehetségükből, verssel, hegedű- és zongorajátékkal. Balogh László, a MATEHETSZ elnöke zárszavában visszatekintett a tehetséghálózat létrejöttét, a Tehetségpontok megalakítását szorgalmazó első, hat évvel ezelőtt szervezett debreceni konferenciára, ahol a jelenlévők még szinte „sötétben tapogatózva” találgatták, hogyan is működhet egy Tehetségpont, milyen módon építhető ki, erősíthető meg a tehetséggondozó intézmények hálózata. Az első konferencia kérdésfelvetései ma is relevánsak, de a teremben ülők odaadó munkájának elhivatottságának és az azóta elindult Nemzeti Tehetség Program kínálta lehetőségeknek köszönhetően a válaszaink mára már sokkal kiforrottabbak – emelte ki zárszavában a MATEHETSZ elnöke.

A kiterjesztés időszakában is folytatódhat a MATEHETSZ mentorprogramja, melynek keretében tapasztalt szakemberek segítik a fiatal tehetségeket.