Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Felhívás a Tehetségsegítő Tanácsok Országos Kollégiumának honlapján megjelenő tartalom (webtartalom) elkészítésére

A Tehetségsegítő Tanácsok Országos Kollégiumának honlapján megjelenő tartalom elkészítésére pályázati felhívást teszünk közzé az NTP-TSZH-M-MPA-12-es azonosítószámú Nemzeti Tehetség Program által finanszírozott pályázaton belül
 
A MATEHETSZ, mint a NTP-TSZH-M-MPA-12-es azonosítószámú pályázat működtetője a Tehetségsegítő Tanácsok Országos Kollégiumával együtt pályázatot ír ki, amelynek célja, hogy 2013. november 30-ig a www.tehetseg.hu weboldalon található, a Tehetségsegítő Tanácsokról, a Tehetségsegítő Tanácsok Országos Kollégiumáról szóló oldalon tartalmas, a tehetségsegítéssel kapcsolatos szakmai cikkek, Tehetségsegítő Tanácsok, valamint Tehetségpontok tevékenységét bemutató írások jelenjenek meg.  
 
A pályázók köre: Magyarországon és a határon túl működő Tehetségsegítő Tanácsok
Célunk, hogy a Tehetségsegítő Tanácsokról, azok Országos Kollégiumáról érdekes, a tehetségsegítés terén elért eredményeiket, jövőbeni céljaikat, együttműködésük módszereit bemutató cikkek megírásával tegyük megismerhetővé, mely cikkek a Tanácsok környezetében élő, tanuló diákok, gyerekek, fiatal felnőttek tollából valók. 
 
A cikkek megmutatnák, és egyben példaként szolgálhatnának: 
o Egy diák szemével hogyan működik jól, eredményesen egy Tehetségsegítő Tanács? 
o Hogyan tapasztalja a fiatal: a Tehetségsegítő Tanács a munkájával hogyan járul hozzá fiatal tehetségének felkarolásához, fiatalok közösségének tehetséggondozásához?
o Valamely helyi vállalkozás hogyan támogatja a helyi tehetségeket, pl. ösztöndíj?
o Konkrét személyes élmények a helyi önkormányzatok tehetségsegítéséről.
 
A pályaművek leadási határideje és a leadás módja
A pályázatokat elektronikus úton a szanto.judit [at] tehetseg.hu címre kérjük elküldeni 2013. október 25. éjfélig. A pályázatokat csak a mellékelt adatlapon, elektronikus úton tudjuk elfogadni. Kérjük, hogy az adatlap elnevezésében, illetve a tervet bemutató csatolt file nevében a beküldő neve is jelenjen meg a könnyebb azonosítás érdekében.
A pályázatban várjuk a fenti célokat szem előtt tartó, 14-24 év közötti fiatalok által készített 2000-4000 leütés terjedelmű cikkeket.
Egy cikket maximum két darab fotó illusztrációval kísérjük (egy fotó mérete maximum 1 MB lehet)!
 
Pályázati feltételek
A pályázatra a Magyarországon és a határon túl található Tehetségsegítő Tanácsok kapnak meghívást. A meghívott Tanácsok egyenként legfeljebb két pályaművel pályázhatnak. Egy diák (az ötlet gazdája) és egy, az adott Tehetségsegítő Tanácsban munkálkodó, vagy partneri köréhez kapcsolódó tehetségsegítő felnőtt (szülő, pedagógus, vállalkozó, önkormányzati dolgozó), közösen maximum két pályaművet (cikket) nyújthat be. 
A pályázó diák és segítője felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga a diák saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogot nem sért, illetve kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig a pályázat eredményhirdetése után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A MATEHETSZ a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és az anyag szerzőjét és segítője nevét nyilvánosságra hozhatja. A díjazásban részesült pályamunka a kiíró tulajdonába kerül, aki további ellenszolgáltatás nélkül azt felhasználhatja.  A nyertes pályázó diák hozzájárul ahhoz, hogy beküldött munkáját a MATEHETSZ kommunikációs szakemberei a MATEHETSZ igényei szerint továbbfejleszthetik.
 
Pályázati anyag
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a kitöltött pályázati adatlapot,
• a kész cikket egy word file-ban, illetve 
• két fotót legfeljebb 1-1 MB méretben.
 
A pályázat díja
A beérkezett pályázatokat egy háromtagú szakértői zsűri véleményezi, bírálja. A bírálatok eredményeként 3 díj odaítélésére kerül sor:
A legjobban sikerült pályamű elkészítő diákja bruttó 200 000 forint, a második helyezést elért pályamű alkotója bruttó 150 000 forint, illetve a harmadik helyezést elért pályázó bruttó 100 000 forint támogatásban részesül. 
A legjobban sikerült pályamű elkészítésében részt vevő segítő felnőtt bruttó 100 000 forint, a második helyezést elért pályamű alkotójának segítője bruttó 70 000 forint, illetve a harmadik helyezést elért pályázó segítője bruttó 50 000 forint támogatásban részesül. 
A támogatások pénzügyi utalása érdekében a MATEHETSZ az első három helyezett diákkal és a nyertes diákok felkészítőivel támogatási szerződést köt. 
Az érdeklődők további információt a szanto.judit [at] tehetseg.hu  címen kaphatnak.
Melléklet: Pályázati adatlap
Budapest, 2013. október 11.
 
Pályázati adatlap
 
Pályázó neve:
 
Tehetségsegítő Tanács neve:
Tehetségsegítő Tanács azonosítója:
Támogató, segítő felnőtt neve:
Megjegyzés:
Kérjük, hogy a pályázati adatlap és a csatolt file végső neve a könnyebb azonosítás érdekében tartalmazza a pályázó diák nevét!