Menü megnyitása

Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola

Akkreditált Kiváló Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
PTTT
Azonosító:
TP 100 000 298
Alapítás dátuma:
2010. június 20.
Minősítés:
kiváló
Akkreditáció dátuma:
2014. május 22.
Központi telefonszám:
0036-1-2804500, 0036
Központi email cím:
pttt [at] puskas [dot] hu
Honlap:
Képviselő: 
+3612804500
feri [at] puskas [dot] hu
Kapcsolattartó: 
+3612804500
gyarmati [at] puskas [dot] hu
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

A Puskás Tivadar Távközlési Technikum 2000 óta (vagyis a kezdetektől) részt vesz az Arany János Tehetséggondozó Programban. Így 2009 szeptemberében immár a tizedik "aranyos" osztály kezdi meg tanulmányait Iskolánkban. Ez alatt az időszak alatt a tanári kar számos, a tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzésen vett részt, és bőséges gyakorlati tapasztalatokat szerzett ezen a területen.

Pedagógiai programunkban kiemelten szerepel a tehetséges diákok tanulmányi versenyeken történő indítása, illetve a versenyekre történő felkészítése. A 2008/2009-es tanévben az Iskola mintegy 450 diákja közül 254 indult el összesen 949 alkalommal valamilyen versenyen. Tájékoztatásul az 1., a 2. és a 3. Táblázatban összefoglaltuk a 2008/2009-es tanévben a Puskás Tivadar Távközlési Technikum diákjai által elért egyéni érmes, "társszerzős" érmes és csapatversenyen elért érmes helyezések.

A Puskás Tivadar Távközlési Technikum nemcsak indítja diákjait a legkülönbözőbb versenyeken, de maga is szervez versenyeket. Ezek közül itt most csak kettőre utalunk:

Békésy György Nobel-díjas tudós, aki iskolánk tanára volt, születésének 100. évfordulója tiszteletére a középiskolák 11. évfolyamos tanulói számára 1999. májusában szerveztük meg az első Békésy versenyt. A nagy szakmai sikerre való tekintettel azóta is minden évben megrendeztük ezt a versenyt.

A Konstrukciós Verseny szintén iskolánk "édes gyermeke". Ezen egy működő berendezéssel (és annak teljes műszaki dokumentációjával) lehet indulni. Ez egy igazi eurokonform verseny, hiszen itt jól kitalált, megtervezett és meg is valósított termék bemutatása a cél.

A Puskás Tivadar Távközlési Technikumban működik az ország legnagyobb rádióamatőr klubja, ami sok érdeklődő fiatalt vonz, és hozzájárul tehetségük kibontakoztatásához ezen a sajátos területen.

Meg kívánjuk említeni, hogy az utóbbi két évben Iskolánk rendezte a fizika OKTV I. kategóriájának országos döntőjét.

2000-ben Iskolánkban volt az első TUDOK konferencia. Tanulóink azóta is aktívan részt vesznek a TUDOK és a KUTDIÁK rendezvényein.

Részt veszünk az Útravaló Nemzeti Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramjában: három alkalommal 8 témával indultunk.

A Puskás Tivadar Távközlési Technikumot nem utolsósorban az is alkalmassá teszi tehetségpontként való működésre, hogy az országos kompetenciamérések tanúsága szerint mind szövegértésben, mind matematikai gondolkodásban a legjobban teljesítő szakközépiskola volt, immár több éve.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

A tehetségpont tevékenységét országos hatókörre kívánjuk kiterjeszteni.

Munkánk során együttműködést tervezünk:

- a Táncsics Mihály Kollégiummal (1119 Budapest, Rátz László utca 3-7.),

- az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő testvériskolákkal és kollégiumokkal,

- az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal (OTDK),

- a Kutató Diákok Mozgalmával (KUTDIÁK) és

- a Budapesti Műszaki Főiskolával.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Különösen a műszaki pályák, azon belül az infokommunikáció és a média (tartalomszolgáltatás) iránt érdeklődő tehetséges diákokkal kívánunk foglalkozni.

Iskolánk Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) tagja, valamint Iskolánkban működik a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesületnek (HTE) helyi csoportja, ami tág teret ad a tehetséggondozásra. Ugyancsak jó kapcsolatokat ápolunk a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal (NJSZT).

A MANT minden évben Iskolánkban tartja a középiskolás diákok és tanáraik számára az Űrtanítási napot.

Az NJSZT nálunk rendezi közel tíz éve a Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Versenyt.

A Duna Televízióval és a Magyar Rádióval közösen műszaki (rádió, televízió) ismeretterjesztő műsorokat készítünk.

A TISZK-ek megalakulása tág teret ad az informatika és média területén a tehetségek felkutatására és a tehetséggondozásra. A közép-magyarországi Régióban a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB) pályázatának megnyerése után mi lettünk ezen témák gesztorai.

Saját rádióadóval (CoolFm, 107,3 MHz) és rádióstúdióval, továbbá saját TV-stúdióval rendelkezünk.

Jól példázza ezirányú tevékenységeinket, hogy Charles Simonyi mindkét űrutazása alatt rádiókapcsolatba lépett iskolánk diákjaival, és válaszolt az általuk feltett kérdésekre, továbbá mindkét űrutazása után felkereste Iskolánkat, ahol igen nagy érdeklődést kiváltó ünnepségen találkozott diákjainkkal, tanárainkkal, az érdeklődőkkel és a sajtó képviselőivel.

Anyagi fenntarthatóság

A Tehetségpont anyagi fenntarthatóságát részben pályázatokon elnyert támogatásból, részben saját forrásból kívánjuk biztosítani.

Az Iskola fenntartója által biztosított költségvetésben elkülönített összeg szerepel a tehetséggondozásra, illetve a tehetséges és eredményes tanulók ösztöndíjára. Ezeknek az ösztöndíjaknak a kiosztása a tanévzáró ünnepségen nyilvánosan történik.

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

A Tehetségpont pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítését tanáraink folyamatos továbbképzésével kívánjuk biztosítani. Tanáraink 90 %-a rendelkezik egy vagy több 30-90 órás tehetséggondozással kapcsolatos végzettséggel.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy tanárain az AJTP keretében számos, többek között a Debreceni Egyetem szakemberei által tartott, tehetséggondozással kapcsolatos akkreditált pedagógus-továbbképzésen vettek részt

Eredményesség és hatékonyság

Tanácsadó, tehetséggondozó munkánk eredményességének és hatékonyságának mérésére fel kívánjuk használni az Arany János Tehetséggondozó Program kialakítás alatt levő saját minőségbiztosítási programját és a Puskás Tivadar Távközlési Technikum IMIP-jét, amely megegyezik a CENTROSZET Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. IMIP-jével. (Ennek a TISZK-nek tagja Iskolánk.)

Hatékonyságunk megítélésekor támaszkodunk továbbá az alábbi mutatókra, illetve indikátorokra:

- Országos Kompetenciamérés

- matematikai gondolkodás

- szövegértés

- Érettségi eredmények

- Továbbtanulási mutatók

- Megszerzett nyelvvizsgák száma

- Hozzáadott pedagógiai érték mutató

- Versenyeredmények