Menü megnyitása

Arany János Általános Iskola és Gimnázium

Regisztrált Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
Arany János Ált. Isk. és Gimnázium
Azonosító:
TP 110 002 204
Alapítás dátuma:
2011. március 30.
Minősítés:
regisztrált
Központi telefonszám:
0036-1-3193381
Központi fax:
0036-1-3197271
Központi email cím:
ajgm [at] aranyj [dot] hu
Honlap:
Képviselő: 
0036-1-3193381
patko [dot] lajos [at] aranyj [dot] hu
Kapcsolattartó: 
0036-1-3193381
antal [dot] erzsebet [at] aranyj [dot] hu
0036-1-3193381
olah [dot] zsuzsa [at] aranyj [dot] hu
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Iskolánk Budapesten, a Sas-hegyen, a természetvédelmi terület szomszédságában helyezkedik el. Komoly hagyományokkal rendelkező, 13 évfolyamos, nyolc + négyes rendszerű iskola. Különösen előnyös, hogy a tehetséges gyerekeket már általános iskolai korukban is gimnáziumi tanárok képezik, és erre támaszkodva tudjuk tovább is fejleszteni őket.

Az általános iskolában főként a humán és művészeti területeken látható iskolánk tehetséggondozó munkája, de igyekszünk a természettudományokban tehetséges általános iskolásokat a gimnázium természettudományos osztályába irányítani, ezért indítottuk a népszerű Kis Természettudósok baráti körét, ahol fizikai, kémiai és biológiai kísérletek elvégzése közben ismerkednek a gyerekek a természet izgalmas titkaival. Az alsó tagozaton öt éve órarendünkbe illeszkedik a néptáncoktatás, diákjaink tagjai a Csillagszemű Táncegyüttes Sashegyi Néptánc Együttesének. A kerületi Zeneiskola kihelyezett tagozata lehetőséget nyújt délutánonként a szolfézs- és hangszeres tanulásra. Népszerű a kézműves és a kerámiaszakkör. A sportéletre is nagy hangsúlyt helyezünk, a két tornatermen kívül két fedett, két télen fedett műfüves és két szabadtéri sportpályánk van, és a Testnevelési Egyetem uszodájába mehetünk úszni. Minden évben rendezünk sportversenyeket, a legnépszerűbb a 12 órás foci. Ritmikus gimnasztika-, labdarúgó-, judo-, vívó- és kosárlabdaedzések is vannak. Emellett azért országos tanulmányi versenyeken (Bolyai, Kenguru, Zrínyi, Arany Dániel, Matematika határok nélkül, Varga Tamás, Logika) is eredményesen szerepelnek tanulóink. A Bolyai magyarversenyen a 3. osztályosaink budapesti 3, illetve országos 7. helyezést értek el. A Kenguru versenyen országos 4., a Bolyai csapatversenyen a nyolcadikosok megyei 1. helyezést értek el.

A középiskolában elsősorban a természettudományok (matematika, fizika, kémia, biológia) a fontosak. Három éve az akkor új igazgató, Patkó Lajos felismerte, hogy a természettudományos képzés fontossága nőni fog, és az elsők között indított kiemelt természettudományos osztályt. Ehhez megnyerte a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Innovációs Szövetség segítségével az EGIS, a Richter és az Elektronika 77 cégek anyagi támogatását is, így a természettudományos oktatás tárgyi feltételeinek alapjai megteremtődtek. Három minden igényt kielégítő szaktantermünkben (fizika, kémia, biológia) digitális tábla, projektor, kamera, energiaoszlop van. A szakmai munkát főállású laboráns segíti.

Két éve működik ez a kiemelt természettudományi osztály, amelyben a 9. évfolyamon megnöveltük a matematika, az informatika, a kémia és az egyik idegen nyelv óráinak a számát. A 10. évfolyamon emelt óraszámú a fizika és a biológia, és marad magasabb óraszámban az idegen nyelv, a kémia, az informatika és a matematika. Az idegen nyelveket, a matematikát és a magyar nyelvtant csoportbontásban tanítjuk. Egyre érdeklődőbb gyerekek jelentkeznek ide. Az első természettudományos osztályba járó diákok most 10. osztályosok, és bár versenyeken még nem szerepeltek eredményesen, de három 10. osztályos tanuló idén már előrehozott érettségit tesz kémiából. A kémiaszakkörösök jóvoltából már a Gólyaavatás is kémiai kísérlet volt, van Karácsonyi kémia című bemutató, valamint részt vettünk a Kémia nemzetközi éve rendezvényein is, sőt a szakkörösök külső helyszíneken is szívesen mutatnak be kísérleteket

A Sas-hegy közelsége miatt kézenfekvő a természetvédelemmel való szoros kapcsolatunk: részt veszünk az ELTE biológusainak biodiverzitást növelő munkájában (ami egyszerűbb esetben csak szemétszedés és az orgona irtása, de e munka értelmét a diákok értik). A Duna mellett, Szigetszentmártonban saját nyári táborunk van, ahol a strandolás és a vízi túrák mellett biológiai, ökológiai megfigyeléseket is végzünk. E két helyre minden osztály rendszeresen eljut. Az iskola épületén idén tavasztól meteorológiai állomás van, amit még nem használtunk ki. A természettudományos osztályok osztálykirándulásaik során nevezetes természeti látványosságokhoz jutnak el (Duna-Ipoly Nemzeti Park Ócsai TK, láp; daruvonulás, Balaton-felvidéki Nemzeti Park). 2009-ben iskolánk elnyerte az Ökoiskola címet.

A nyelvtanulás elengedhetetlen, ezért vannak idegen nyelvi előkészítő osztályaink is, ahol a diákok az első évben heti 16, a második évben heti 8 órában tanulják intenzíven az angol nyelvet. Versenyeken mérik össze tudásukat (Play and Win 1. csapathelyezés), Angliába mennek tanulmányútra, közép- és felsőfokú nyelvvizsgát tesznek sikeresen (EURO, TELC). Tavaly egy angol nyelvű nemzetközi környezetvédelmi projektben elismerést nyertek. A felső tagozatosok és a gimnazisták német, francia, spanyol, olasz és latin nyelvet is választhatnak az angol mellett. Angolból szépkiejtési és műfordító versenyen vesznek részt tehetséges tanulóink. Szépirodalmi országos angol nyelvű versenyeink is hoztak már sikert. Angol nyelvű színjátszó körünk színvonalas programjai nagy szülői látogatottságnak is örvend. Külön színházterem áll a rendelkezésükre.

Külső természettudományos kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk. Intézményünk az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóhelye és a Semmelweis Egyetem partneriskolája. Minden évben megyünk a KFKI-ba intézménylátogatásra, igyekszünk felkelteni a diákok érdeklődését a tudományos pálya iránt. Minden évben tart a Műszaki Egyetem pályaorientáló, kedvcsináló előadást, és neves kutatókat is meghívunk (tavaly Závodszky Péter tartott előadást az enzimkutatásról, idén Túry Ferenc fog a testképzavarokról előadni). Részt veszünk a Műszaki Egyetem Pro progresszió pályázatán, sikeresen pályáztunk az E-on és a Siemens Mo. Zrt. Oktatási-nevelési programjában is. Ebben az évben két pályázattal bejutottunk a Magyar Innovációs Szövetség Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyére is. Tavaly négy előadással jelen voltunk a Kutató Diákok Mozgalmának Tudományos Diákköri előadásán, de akkor ez még korai volt.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Az iskolába járó fiatalok, családjaik és barátaik révén a hatókörünk Budapest XI. kerülete (Gazdagrét, Farkasrét), XII. kerülete és környéke. Iskolánk jó tömegközlekedési kapcsolattal rendelkezik Budapest déli agglomerációja (Törökbálint, Budaörs, Diósd, Érd, Páty, Telki) irányába.

Jó kapcsolatot ápolunk az aradi Csiky Gergely Iskolaközponttal, őket értesítjük arról, hogy tehetségpont lett az iskola, és az ő diákjaikat szívesen látjuk egy tehetséggondozó nyári táborozáson.

Iskolánk tanára - Juhász Andrea - a kerületi kémia munkaközösség-vezető, így ő közvetlenül is tudja értesíteni a környékbeli iskolákat arról, hogy az Arany János Általános Iskola és Gimnázium tehetségpontként működik. A Fővárosi Pedagógiai Intézet (MFPTI) is szívesen közzéteszi a hirdetésünket.

A helyi sajtó (Hegyvidék) munkatársai kérésünkre szívesen eljönnek minden rendezvényünkre, és hírt adnak róla a kerületi újságban. A Tehetségpont cím elérése is fontos esemény lesz, erről szívesen beszámolunk a riportereknek. A kerületen kívül értesíteni fogjuk az agglomeráció újságjait is, hogy nálunk lehetőségük van a tehetségek kiemelt fejlesztésére, valamint természettudományok iránt érdeklődő diákoknak arra, hogy részt vegyenek a természettudományos szakkörök munkájában.

Az iskola Cserkészcsapatát is jó hírforrásnak tartjuk.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Az alsó tagozaton továbbra is fontos a néptánc, a népzene, a népdal és a népmese ismerete. Hagyományaink megismerésének mással nehezen helyettesíthető közösségépítő és nevelő ereje van. Nemcsak iskolánk diákjai számára nyitott a Sashegyi Néptánc Együttes, és a Mesemondó verseny. A kézügyesség fejlesztése a kézműves- és rajzszakkörön kívül lehetőség van a nyitottá tehető Adventi koszorúkészítésre, a Luca-napi vásárra. A kerületi Zeneiskola kihelyezett tagozata lehetőséget nyújt délutánonként a szolfézstanulásra és sokféle hangszerrel való ismerkedésre. A legjobbak részt vehetnek a Karácsonyi koncerten és a Kaláka Karácsonyon.

A felső tagozaton kiemelt helye van a mindennapi mozgásnak, testnevelésnek. Gyerekeink úsznak, fociznak, kosárlabdáznak, röplabdáznak stb. Szívesen szervezünk területi versenyeket a testnevelő tanárok segítségével (Monoton Minimaraton, Normafai 10 km-es túra). Ezek az akciók kerületi szervezésűek. Igyekszünk minél több szálon iskolánkhoz kötni a saját jó diákjainkat és a környékbeli iskolák ügyes diákjait is, mert a sportban jó gyerekek általában fegyelmezettek és kötelességtudóbbak a tanulásban is. A gimnáziumi tanárok miatt erősek a természettudományos tárgyak és a nyelvek (az országos mérésen jóval az átlag felett teljesítenek diákjaink). A Kis természettudós szakkört - amennyiben Tehetségponttá válunk - meghirdetjük a környékbeli iskolák diákjainak is.

A gimnázium minden évben emelt szintű érettségi vizsgaközpont biológiából, és idén már kémiából is. Ezt kihasználva - amennyiben Tehetségpont lesz az iskola - már a következő tanévtől a kevésbé jól felszerelt iskolák diákjai számára lehetőséget adunk az emelt szintű érettségi kísérleteinek ingyenes kipróbálására. Erre eddig csak az ELTE Kémiai Intézete vállalkozott. A Vöröskereszttel jó kapcsolatot építettünk ki, saját diákjainknak minden évben lehetőségük van az autóvezetéshez szükséges ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyamon részt venni. Ezt szélesebb körben is meg tudjuk hirdetni, és más iskolák diákjai számára is ingyenessé tudjuk tenni. Van itt vizsgaközpont történelemből, angolból és németből is.

Az előző tanév sikeres nemzetközi WWF pályázatán (,Európai Iskolák Egy Élhetőbb Bolygóért') felbuzdulva a következő évben olyan angol nyelvű Tehetséggondozó műhelyt indítunk, amelynek a célja, hogy a tanulók megismerjék az ökológiai lábnyom fogalmát, és tenni tudjanak a fenntartható, élhető bolygó megvalósításáért. Kérdőíves felmérést végeztünk az ökológiai lábnyom méretéről a három korcsoportban, és más iskolákat is bevontunk a munkába, de szeretnénk tovább szélesíteni a kört. (Sok diák azt gondolta, az a jó, ha nagyobb az ökológiai lábnyoma!)

Anyagi fenntarthatóság

Örülnénk, ha további pályázatok lennének (TÁMOP) a Tehetségpontok működtetésének támogatására, mert akkor a pályázaton elért támogatásból nagyon jó színvonalú munkát tudunk végezni.

Amennyiben pályázati támogatást nem tudunk szerezni, úgy saját erőből, a pedagógusok önkéntes, lelkes többletmunkájával oldjuk meg a Tehetségpont fenntartását, szoros együttműködésben az iskolát támogató alapítványokkal.

A tehetséggondozást iskolánk sokprofilú pedagógiai programja értelmében alapfeladatnak tekintjük. A kiemelkedő teljesítményt a tanári értékelésben külön feladatnak és a minőségi pótlék megítélésben alapvető szempontnak tartjuk. A XII. kerületi Önkormányzat mint fenntartó folyamatos segítséget nyújt, és nagyra értékeli a gimnázium tehetséggondozó munkáját.

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

Iskolánk Tehetségpontként segíteni kívánja a tehetséges diákok korai azonosítását és a velük kapcsolatban felmerülő lehetséges problémák megoldásának koordinálását, különös tekintettel a közöttük található hátrányos helyzetű tanulókra. Ezt a célt az iskola összes pedagógusa, valamint logopédus, gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus, szabadidő-szervező gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, továbbá a Nevelési Tanácsadó szakpszichológusa (Sabján Ilona) és iskolánkért felelős munkatársai is segítik. Két főállású könyvtárosunk is személyesen tud foglalkozni az érdeklődő diákokkal. Fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetű felnőttek támogatását is, ezzel is példát állítva a diákok elé. Iskolánk támogatottja Gallyas Ákos paralimpikon erőemelő. Európa Bajnokságon történő indulását támogattuk. Tavaly első helyezést ért el Lengyelországban.

Természettudományos osztályunk kiemelt képzéséért 10-20 éve a pályán lévő kiváló tanárok felelnek (matematika: Seltsam László, Szabóné Demeter Györgyi, fizika: Antal Erzsébet, kémia és biológia: dr. Závodszky Péterné, Juhász Andrea kerületi munkaközösség-vezető, Oláh Zsuzsa tankönyvszerző, a biológia OKTV-bizottság tanárelnöke).

Külső segítséget egyes konkrét esetekben, nem szabályos rendszerességgel tervezünk igénybe venni. A szakember kiválasztása mindig az adott terület és kérdés függvénye.

Eredményesség és hatékonyság

Iskolánk továbbtanulási arányának növekedése, a természettudományos irányú pályaválasztás gyakoribbá válása, a központi mérések eredményének javulása minden évben jelzést ad munkánk eredményéről. Persze nem mindegy, hogy milyen a bemenet, de ezt jól jellemzi az iskolánkba jelentkező diákok tanulmányi átlaga. Ezeket az összehasonlításokat saját diákjainkról minden évben elvégezzük, és ezzel tudjuk mérni a tehetséggondozó programjaink sikerességét.

Amennyiben nem hozzánk járó vagy jelentkező diákok tehetségét fejlesztjük, a mérés nehezebb. Erre esetleg a Tehetségpontot szervező intézménytől várunk segítséget. Tanáraink szívesen vesznek részt továbbképzéseken, közös megbeszéléseken, tapasztalatcserén. Az iskola minőségbiztosítási programjának keretében minden évben nyílt kérdőív formájában kérhetünk a diákoktól visszajelzést a tehetségfejlesztő programokról, de a programot tartó tanár a szemekből is jól tud olvasni.

Munkastílus

A tehetségnevelésben - ahogyan az oktatás egészében is - a legfontosabbnak azt gondoljuk, hogy a pedagógus a tanítványára személyiségével, egész lényével hasson. Föl sem vetődik bennünk a bürokratikus működés alkalmazása ezen a területen.

Iskolánk Pedagógiai Programjának az alapja a személyes odafigyelés a nevelésben és kapcsolattartásban diákkal és szülővel egyaránt. Ez szolgálja leghatékonyabban a tehetségfejlesztés célkitűzéseinek hatékony megvalósítását, és önmagában kizárja a bürokratizálódást.

Az iskola szellemiségére jellemző a barátságos, oldott hangulat és stílus, valamint a kapcsolat közvetlensége a tanárok és a diákok között. A Tehetségpontot koordináló szakemberek felkészültsége, elhivatottsága, rugalmassága és közvetlen stílusa biztosítja a személyes jellegű munkát. Sok esetben jelenleg is a tanár és tanuló a tanórai keretektől függetlenül, együtt szervezi a programot (például az interneten látott fizikai és kémiai kísérletek kipróbálása délutánonként, elsősegély-tanfolyam, ami tulajdonképpen mindkét félnek közösségi tevékenység, hobbi és játék).

Amennyiben Tehetségponttá válunk, igyekszünk minél több fórumon terjeszteni tevékenységünket.