Menü megnyitása

Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája

Akkreditált Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
Kb. Pollack Kazinczy F. Tagiskola
Azonosító:
TP 120 000 294
Alapítás dátuma:
2010. június 20.
Minősítés:
akkreditált
Akkreditáció dátuma:
2014. május 9.
Központi telefonszám:
0036-48-512-016
Központi email cím:
kazkert [dot] kbarcika [at] freemail [dot] hu
Kapcsolattartó: 
+36/20/4555748
fszagi69 [at] gmail [dot] com
+36 20 8239932
monilevel [at] gmail [dot] com
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Kazincbarcika, mint kistérségi központ

Kazincbarcika 33 települést magába foglaló kistérségi központ. A kistérségben 5 középiskola, 33 általános iskola és 30 óvoda működik. Az általános iskolák többsége évfolyamonként, az óvodák egy csoporttal működnek. A kistérségben 2188 óvodás, 5837 általános iskolás és 4098 középiskolás tanuló van. Minden intézményt önkormányzat tart fenn. A legtöbb intézmény nem működik önálló gazdasági intézményként, gazdaságilag összevont általános iskolák és óvodák jellemzők a térségben. Egyre több az iskolatársulások megalakulása, melyet az egyre csökkenő gyereklétszám tesz szükségessé.

A Pollack Mihály Általános Iskola mint tehetségpont

A Pollack Mihály Általános Iskola négy tagintézmény összevonása révén jött létre: Pollack Mihály Általános Iskola, Újvárosi Általános Iskola, Árpád Fejedelem Téri Általános Iskola és a Kazinczy Ferenc - Kertvárosi Általános Iskola. Helyzetéből adódóan e négy tagiskolába nemcsak Kazincbarcikáról, hanem a város környéki településekről - Sajókaza, Sajóivánka, Bánhorváti, Nagybarca, Kurityán, Izsófalva , Sajógalgóc, Vadna Szuhakálló, Múcsony, Ormosbánya, Rudabánya, Aggtelek - is járnak tanulók.

Az Árpád Fejedelem és a Kazinczy Ferenc Tagiskolákban már négy éve működik tehetséggondozó műhely természettudomány, számítástechnika, környezetvédelem, német és angol nyelv területeken. A Kazinczy Ferenc Tagiskola 2006-ban szerezte meg a Borsod- Abaúj- Zemplén megye Hálózati Programjának Bázisintézménye kitüntető címet. A Bázisintézmény szakmai irányítója Székelyné Amászta Enikő, aki szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus, a Kazinczy Ferenc tagiskola tanára. Ő volt három éven keresztül a Kazincbarcikai Tehetségfejlesztő Decentrum koordinátora. A közoktatási Ellátási Körzet 1998. márciusától koordinálja a térség szakmai és a szakszolgálatát, valamint segíti a jegyzők tanügyigazgatási tevékenységét. A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2005. július 1-jétől jogutódként vette át a Közoktatási Ellátási Körzet munkáját. A Társulás látta el a Borsod-Abaúj-Zemplén megye térségi tehetségfejlesztési hálózatában e kistérség tehetségfejlesztő decentrumának szerepét.

Sajnos a 2007/2008. tanévben a Decentrumok működtetésére nem írtak ki újabb pályázatot, így a Társulás befejezte koordináló tevékenységét. Ennek ellenére tehetséggondozó műhelyek továbbra is szép számmal működtek tovább a városunkban, igaz decentrum nélkül. A műhelyvezető munkáját továbbra is Székelyné Amászta Enikő segítette, de anyagi forrás hiányában ez pusztán szakmai síkon folyt. A korábban rendszeres továbbképzések, tréningek megbízások hiányában nem folytatódhattak.

Koordinálásra mindenképpen szükség van, különben a tehetséggondozó műhelyekben folyó munkák elszigetelődnek, esetleg öncélúvá válnak.

A Kazinczy Ferenc Tagiskola, mint Bázisintézmény szoros kapcsolatot alakított ki a háttérintézményekkel.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Kazincbarcika 33 települést magába foglaló kistérségi központ. A kistérségben 5 középiskola, 33 általános iskola és 30 óvoda működik. Az általános iskolák többsége évfolyamonként, az óvodák egy csoporttal működnek. A kistérségben 2188 óvodás, 5837 általános iskolás és 4098 középiskolás tanuló van. Minden intézményt önkormányzat tart fenn. A legtöbb intézmény nem működik önálló gazdasági intézményként, gazdaságilag összevont általános iskolák és óvodák jellemzők a térségben. Egyre több az iskolatársulások megalakulása, melyet az egyre csökkenő gyereklétszám tesz szükségessé.

A Tehetségpont feladata, hogy átvegye az eddigi decentrum szerepét és továbbfejlessze az eddigi tehetségfejlesztő munkát. Mindenekelőtt még szorosabbá kell tenni a régebbi kapcsolatot a kapcsolatokat a háttérintézményekkel:

- Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

A társulás legfőbb tevékenységei :

- Pedagógiai szakszolgálat működtetése a körzetben.

- Pedagógiai szakmai szolgáltatás működtetése a körzetben.

- Alapfokú művészetoktatás ellátása a körzetben.

- A társult önkormányzatok, iskolafenntartók igénye alapján tanügyigazgatási, szakmai segítség nyújtása a körzetben.

- Pedagógiai Szakszolgáltató Központ

Az elmúlt 15 év szakmai fejlődése következtében egy többcélú intézmény jött létre Kazincbarcikán, ahol egy szervezeti egységben működik a nevelési tanácsadón belül pszichológiai diagnosztika és terápia illetve pszichológiai alapú továbbtanulási-, és pályaválasztási tanácsadás. A beszédjavító részleg munkája logopédiai és terápia, diszlexiaprevenció. A fenti részlegek munkáját segíti gyermekneurológiai szakrendelés.

- Debreceni Egyetem Pszihológiai Intézet

Dr. Balogh László professzor úr, a pszichológiai intézet igazgatója, a Magyar Tehetséggondozó tanács elnöke kezdetektől támogatója a Kazincbarcikán folyó tehetséggondozó munkának. Ő és munkatársai - Dr. Mező Ferenc, Turmezeyné Dr. Heller Erika - rendszeresen tartanak továbbképzésekt, tréningeket nemcsak a műhelyvezetőknek, hanem minden érdeklődő kollégának.

Dr. Balogh László professzor úr irányítja a Bázisintézmény szakmai munkáját is és tartja a kapcsolatot a tehetséggondozásban részvevő tanulók szüleivel is.

A tehetséggondozásban eddig részt vállaló intézmények:

- Deák Ferenc Szakképző Iskola, Kazincbarcika

- Ságvári Endre Gimnázium, Kazincbarcika

- Kazinczy Ferenc Tagiskola , Kazincbarcika

- Árpád Fejedelem Téri Tagiskola, Kazincbarcika

- Móra Ferenc Általános Iskola, Sajószentpéter

- Kossuth Lajos Általános Iskola, Sajószentpéter

- Alsóvárosi Óvodai Egység, Kazincbarcika

BAZ megyei Pedagógiai és Szakszolgáltató Intézet

Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszék

Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete

Számba kell venni, hol milyen tehetséggondozó munka folyik. Fel kell mérni az igényeket, mely települések kívánnak bekapcsolódni a tehetséggondozásba. Ebben számítunk továbbra is a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás támogatására.

A műhelyvezetők részére tréningeket, továbbképzéseket kell szervezni, melyben számítunk a Pedagógiai Szakszolgáltató pszichológusaira és a Debreceni Egyetem szakembereire is.

Továbbra is ápolni kívánjuk a kapcsolatot a Hálózati Programban részvevő településekkel, intézményekkel. Már jó kapcsolatunk alakult ki Szerencs, Ózd és Taktaharkány bázisintézményeivel eddig is. Látogatást tettünk egymás intézményeibe, így lehetőség volt a személyes tapasztalatcserére is.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

A tehetségpont feladata

- Tehetségkutatás, a tehetségek azonosítása, kiválasztása. Ezt a munkát a Pedagógiai Szakszolgáltató Központban dolgozó pszichológus végzi, akinek feladata ezen túl

önismereti, illetve személyiségfejleszto tréning tartása a muhelyvezeto pedagógusok és a muhelytagok számára, pszichológiai tanácsadás a szülok, pedagógusok és tanulók számára.

- A programba bekapcsolódott térségi óvodák, iskolák pedagógusainak szakmai, módszertani segítése. Továbbképzések szervezése, szaktanácsadás az iskolák pedagógusainak.

- A tehetségfejleszto muhelyek munkájának koordinálása.

- Kapcsolattartás a háttérintézményekkel, szakemberekkel, szülokkel, érdeklodo pedagógusokkal.

- A program monitorizálása, hatásvizsgálatok, a programban résztvevo tanulók nyomon követése.

1. Tehetségdiagnosztika

- Tehetségazonosítás mérésekkel: általános intellektuális képességek ( lényeglátás, emlékezet, figyelem, kreativitás ) színvonala

egyes szaktárgyakban nyújtott teljesítmények

a tanulók korábbi iskoláiból küldött jellemzések

Felelos: pszichológus

2. Tehetséggondozás

- Önismereti tréning szervezése a programban résztvevo tanulóknak és pedagógusoknak.

- Szakmai tanácskozások, eloadások szervezése.

- Információbázis kialakítása.

- A tanulók munkájának, tovább menetelének nyomon követése.

- A körzeti mentorrendszer lehetoségeinek feltérképezése.

Felelos: koordinátor

3. Tehetségfejlesztés

- Komplex tehetségfejlesztés életkoronként.

- Tehetségfejleszto muhelyek létrehozása, muködtetése.

- Nyári, tehetségfejleszto táborok szervezése.

- Versenyeztetés.

Felelos: muhelyvezetok

4. Tanácsadás

(1) Tanácsadás a tanulók számára:

- egyéni pszichológiai tanácsadás biztosítása

- a tehetséggel kapcsolatos ( tanulót, szülot, pedagógust, stb érinto ) problémahelyzetek vagy nagyszeru lehetoségek felismerése, kezelése vagy kiaknázása

- a tehetség tanácsadói munkához szükséges szakmai kapcsolatok építése, ápolása, adott esetben mozgósítása

(2) Tanácsadás a pedagógusok számára:

- tanácsadás a tehetséggel szorosan összefüggo területeken: tehetség identifikáció, tehetséggondozás

- tanácsadás a tehetséggel lazábban összefüggo, de lényeges területeteken: pl. tanulási problémák, kreativitás, motiválás, pályaorientáció, életvezetési problémák stb.

- segítségnyújtás a tehetséges tanulók számára a speciális tananyag kidolgozásában

(3) Tanácsadás a szülok számára:

- pedagógiai tanácsadás

- egyéni pszichológiai tanácsadás

- szüloi fórumok, szüloi értekezletek szervezése

Felelos: pszichológus, Koordinátor

Iskolai szinten: a már beindult tehetségfejlesztő program fejlesztése, erősítése a tanítási órákon és a délutáni tevékenységekben is.

Térségi szinten: műhelyekben gazdagító programokkal:

- nyelvi (angol; német)

- matematikai - logikai (alsó 3. 4. o.; felső 5.o.-8.o.)

- társadalomtudományos (alsó: honismeret; felső: történelem és honismeret)

- természettudományos: matematika - fizika - kémia

- környezet - és természetvédelem

- informatikai

- előadói: média (vers; próza; riporter; dráma.....)

- képzőművészeti (rajz;......)

- sport

- zene, tánc

Szaktárborban: nyaranta (igény szerint) a tehetség erős és gyenge oldalának fejlesztése

Erdei iskolában: - tanítási időben is - fejlesztő program megvalósítása

Hétvégi programokon: túrák, kirándulások, vetélkedők, sport és egyéb versenyek igény és lehetőség szerint.

Konkrét programok, rendezvények tervei:

- bemutató foglalkozások (órák, műhelyek) városi, térségi szinten

- továbbképzés (szakmai) évente 1-2 alkalommal térségi szinten

- tanulmányi versenyek - egy részének - színhelyének felvállalása, lebonyolítása térségi szinten

- egyéb versenyek, vetélkedők - vöröskeresztes; sportkupák;?) szervezése, színhelye; lebonyolítása

- "szülők iskolája" szervezése: szülői értekezlet, tanácsadás; egyéb rendezvényekbe, fogla

Anyagi fenntarthatóság

Intézményünk folyamatosan él pályázati lehetőségekkel, pl. a Borsod - Abaúj- Zemplén megyei Közoktatásért Közalapítvány által kiírt tehetséggondozó pályázatokon.

1998-ban iskolánk létrehozta a Kazinczy "Gyermekekért" Alapítványt, melynek egyik fő célja a tehetséges tanulók támogatása volt.

Rendezvényeink lebonyolításához szponzorok segítségét is kérjük.

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

Iskolánkban kezdettől fogva Dr. Balogh László, a Debreceni Egyetem Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék vezetője és kollégáinak (Dr. Mező Ferenc, Turmezeyné Dr. Heller Erika) közreműködésével tervszerűen folyik a tehetségfejlesztő munka.

A műhelyekbe a beválogatást a Pedagógiai Szakszolgáltató pszichológusai végzik.

Eredményesség és hatékonyság

A tehetségfejlesztő program monitoring rendszere

A Tehetségpontban folyó munka eredményességének nyomon követését, az adatok kezelhetőségét és feldolgozhatóságát segíti az egységes értékelési rendszer.

- Egységes adatlapok készülnek a műhelyekben a programban résztvevő tanulókról.

- Egységes a tevékenységrendszer dokumentációja, a foglalkozási naplók.

Monitoring készül az egyes műhelyek munkájáról, a Tehetségpont működéséről. Célja: Következtetések levonása, jövőre vonatkozó elképzelések, esetleges javaslatok a hatékonyság növelésére.

1. A program marketing rendszere

(1) A marketing jelentősége a tehetségfejlesztés szempontjából:

- A program széles körű megismertettetése társadalmi elfogadottsága és támogatása érdekében.

- A programban résztvevő tanulók és pedagógusok eredményeinek, produktumainak bemutatása, megismertettetése

- Növelhető a program iránti érdeklődés és igény.

(2) A marketing gyakorlati megvalósulása:

- A program bemutatása a kistérség valamennyi intézményében az intézményvezetők irányításával.

- A program megismertetése a szülőkkel szülői értekezleteken illetve levél útján.

- Rendszeres kiállítások szervezése a műhelyekben résztvevő tanulók munkáiból, ünnepélyes megnyitóval emelve ennek színvonalát.

1. A nagyközönség tájékoztatása a műhelyekben résztvevő tanulók versenyeredményeiről a helyi Közélet című hetilapban illetve a helyi kábeltévén keresztül.

A program fenntarthatósága

A program működéséhez a leendő Tehetségpont rendelkezik megfelelő tárgyi és személyi feltétellel.

Kedvező feltételek között, barátságos légkörben magas színvonalú tehetségfejlesztő munka folyik. A szülők maximálisan támogatták eddig a tehetségfejlesztő műhelyek munkáját, büszkék arra, hogy gyermeküket kiválasztották a programba. Ugyanakkor a program fenntarthatóságának elengedhetetlen feltétele, hogy minden tanulóhoz, szülőhöz és pedagógushoz eljusson ennek a lehetőségnek a híre. Tovább kell erősíteni és szorosabbá tenni a kapcsolatot a kistérségben lévő intézményekkel, több szakmai tanácskozásra, fórumra, továbbképzésekre lesz szükség a jövőben. El kell érni, hogy még több pedagógus váljék lelkes hívévé a tehetséggondozásnak, kutassa környezetében a tehetséges tanulókat, és keresse számukra a legmegfelelőbb fejlesztési területet. Ehhez szükséges a média felhasználása, mely segíthet a tehetségfejlesztő munka széles körben történő megismertetéséhez.

Ápolni kell a kapcsolatot a háttérintézményekkel, különös tekintettel a Debreceni Egyetem szakembereivel. Szakmai tanácsadást, útmutatást és továbbképzéseket remélünk a részükről.

A tehetségfejlesztés elsődleges célja a tanulók képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése keresve a leghatékonyabb pedagógiai eszközöket. Ugyanakkor kiemelt része a tehetségfejlesztésnek a személyiségfejlesztés is, hiszen fejlett személyiség nélkül nehezen képzelhető el a tehetség kibontakoztatása. A program fenntarthatóságának alappillére a hatékonyságvizsgálat. A hatékonyság vizsgálatának legegyszerűbb módja a versenyeken való résztvétel és annak eredményeinek monitorizálása. Ugyanakkor a komplex tehetségfejlesztéshez szükség van a tehetséggel lazábban összefüggő területek fejlesztésére is. E cél megvalósítása érdekében a jövőben érdemes lenne hatásvizsgálatokat végezni a tanulókkal a program kezdetekor és a befejezéskor újra méréseket végezni a következő területeken:

- tanulási stílus és tanulási stratégiák

- motiváció

- szorongás

- komplex személyiségvizsgálati kérdőív

A programban folyó tehetségfejlesztő munka akkor tekinthető igazán hatékonynak és sikeresnek, ha a tanulók általános intellektuális képességeit és speciális képességeit párhuzamosan fejlesztjük a személyiségük fejlesztésének előtérbe helyezésével