Menü megnyitása

Majsai Úti Általános Iskola

Regisztrált Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
Majsai Úti Általános Iskola
Azonosító:
TP 120 002 164
Alapítás dátuma:
2011. március 27.
Minősítés:
regisztrált
Központi telefonszám:
00381-24-576700
Központi fax:
00381-24-576700
Központi email cím:
osmajsanskiput_su [at] open [dot] telekom [dot] rs
Honlap:
Kapcsolattartó: 
00381-24-576700
bodrogi [dot] zsofi [at] gmail [dot] com
00381-24-576700
beatabognar70 [at] gmail [dot] com
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

A magyar anyanyelvű tanulók (óvodától a középiskoláig) részére megfelelő esélyegyenlőség biztosítása volt az elmúlt időszak kiemelkedő feladata, valamint a tehetségek felfedezése, és megfelelő oktatási rendszerekbe való integrálása. Az iskola évek óta foglalkozik tehetséggondozással az általános iskolás diákok számára a tanévben a hét folyamán és hétvégeken, magyar nyelvből, angol nyelvből, matematikából, műszaki oktatásból, testnevelésből emelt szintű oktatást folytatnak. Folyamatos feladatunknak tekintjük a versenyek, vetélkedők szervezését, melyekre tehetséges, kimagasló diákok érkeznek.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Terveink alapján a város és a régió (Szabadka és környéke, Észak-Bácska) bizonyos oktatási és gyermekvédelmi intézményeivel felvett kapcsolat alapján ki szeretnénk alakítani azt a munkakapcsolatot, melynek eredménye a tehetségígéretek azonosítása és fejlesztés lesz.

Az azonosításban lehetőségünk van a szabadkai Módszertani Központ bevonására, ill. elsősorban segítségének igénybevételére. A Módszertani Központban olyan munkatársak dolgoznak, akik a pedagógia területén már évek óta eredményeket értek el. Az együttműködés alapelvek: segíteni a tehetséges fiatalokat képességeik kibontakoztatására, önmagukra találásban, és fejleszti, hogy hatékony személyiséggé váljanak.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Tantárgyi tehetségek, illetve tantárgycsoportok művelődési területébe tartozó érdeklődésű tehetségek fejlesztése, segítése. (Konkrét tevékenységek elsősorban: versenyfelkészítés.

Eszközök: személyes konzultáció, szakkör, távoktatási forma (honlapon keresztül)

Tervezett rendezvények:

- szaktanárok évenkénti tapasztalatcseréje, workshop, módszertani bemutatók

- konferencia a tehetségfejlesztés iránt érdeklődő pedagógusoknak elméleti szakemberek bevonásával, workshop, módszertani bemutatók

Részképesség-fejlesztés ének-zene-mozgás által. Szociális és kulturális hátrányok leküzdése a nevelés eszközeivel. A tanulás és tanítás foglalkozási ártalmainak megelőzése, valamint a helyes szabadidő eltöltés megszervezése.

Anyagi fenntarthatóság

A működéshez és tevékenységhez, projektumokhoz szükséges eszközöket pályázások útján biztosítjuk.

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

A szakemberek nevét belátható időn belül pontos leírásban fogjuk közölni, tekintettel, hogy közel száz szakemberről van szó. Mindenesetre, fontos kiemelni, hogy a szabadkai Majsai Úti Általános Iskola komplett tanári kara komoly biztositéka a tevékenység minőségi kivitelezésének.

Eredményesség és hatékonyság

A Tehetségpontot létrehozó intézmények, egyesületek, munkatársai segítségével egy jól működő monitoring rendszer kiépítését tervezzük. E rendszeren belül a programban résztvevő diákok, szülök, pedagógusok, pszichológusok és egyéb szakemberek véleményének megismerésével tehetjük hatékonyabbá működésünket, fejleszthetjük tevékenységi körünket.

Munkastílus

A korábbi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a szerény anyagi lehetőségek miatt a tehetséggondozás terén folytatott munka csakis a szakemberek elhivatottsága és a jó emberi kapcsolatok révén válhat sikeressé. A tehetséggondozás nem lehet normatív folyamat, hiszen a tehetség mind a formája, mind az életkora szerint is más-más, személyre szabott kezelést igényel. Működésünk alapelve éppen ezért az önkéntességen nyugvó, kreativitáson alapuló tenni akarás. Természetesen a fejlesztő tevékenység összetettsége és sokszínűsége megkíván bizonyos szervezettséget, amely nem lépheti át egy közösség szervezeti formáit.