Menü megnyitása

NYME Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

Akkreditált Kiváló Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
NYME Pedagógiai Központ
Azonosító:
TP 120 002 582
Alapítás dátuma:
2011. augusztus 1.
Minősítés:
kiváló
Akkreditáció dátuma:
2013. június 5.
Központi telefonszám:
0036-94-504495
Központi fax:
0036-94-504496
Központi email cím:
fejlesztes [at] pszk [dot] nyme [dot] hu
Honlap:
Képviselő: 
0036-94-504495
fejlesztes [at] pszk [dot] nyme [dot] hu
Kapcsolattartó: 
0036-94-519641
bako [at] pszk [dot] nyme [dot] hu
0036-94-519600
bejudit [at] pszk [dot] nyme [dot] hu
+3694519601
csonka [dot] laszlo [at] pszk [dot] nyme [dot] hu
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

A Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vas megyében és a Nyugat-Dunántúli régióban végzi feladatait. Tevékenységi köre sokrétű: a pedagógiai szakmai szolgáltatási tevékenységeinek sorában meghatározó helyet foglal el a tehetséggondozás, versenyszervezés, hiszen a megye egyetlen szakmai szolgáltatójaként több évtizedes tapasztalattal működtetjük az egymásra épülő, háromszintű (helyi, megyei, országos) tanulmányi és tehetséggondozó versenyrendszert. Célunk, hogy hozzájáruljunk a megyei és a régiós közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok tehetségfeltáró, tehetségfejlesztő munkájához, a tehetséges tanulók kiválasztásához, a tanulók sikerélményhez juttatásához.

A tanulmányi versenyek megszervezéséhez, összehangolásához kapcsolódó feladataink köre kiterjed az Minisztérium által támogatott versenyek és a Vas megyében már nagy hagyományokra visszatekintő versenyek iskolai, területi és megyei fordulóinak meghirdetésére, lebonyolítására, az országos fordulókra való eljuttatásra.

Országos hatáskörrel közel két évtizede szervezzük az általános és középiskola tanulók országos történelem tanulmányi versenyeit együttműködve a megyei és fővárosi pedagógiai szakmai szolgáltató intézményekkel. A megyében a Vasi Géniusz program keretében tehetséggondozó hálózatot működtetünk a tehetséges tanulók kiválasztására, segítésére, amelynek keretében a hagyományos iskolai tehetséggondozástól különböző módszerekkel segítjük a diákokat. Ugyanezt a cél szolgálja a természettudományok területén működtetett Science Learning Center is. A Szolgáltató Központ továbbképzéseket és tréningeket szervez pedagógusoknak és diákoknak tehetséggondozás témakörben és mentorpedagógusokat képez a pedagógus-jelöltek gyakorlati képzésének segítésére. A gyakorlati képzés szervezése során különös hangsúlyt helyezünk arra, hogy a hallgatók megismerhessék a tehetségpedagógia alapjait. A Szolgáltató Központ másik nagy tevékenységi rendszere a pedagógiai szakszolgálat működtetése, amelynek keretében pszichológusok és fejlesztőpedagógusok foglalkoznak a különleges igényű diákokkal, segítik az iskolákat a tehetségek kiválasztásában, gondozásában.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Intézményük Vas megyében működik, de szolgáltatásaival nemcsak a megye, hanem a régió köz- és felsőoktatását is szolgálja. A tehetségpont hatókörét is a régióra szeretnénk kiterjeszteni. Tevékenységünket elsősorban a megye közoktatási intézményeivel (kb. 100 óvoda, 100 általános iskola, 30 középiskola), a régióban 62 partnerintézménnyel továbbá a szakmai és civil szervezetekkel kialakított jó kapcsolatunkra, együttműködésre alapozzuk. Szintén hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk az országos szakmai szervezetekkel, a megyei szakmai szolgáltató intézetekkel, illetve a felsőoktatási intézményekkel. Több, a megyében működő Tehetségponttal is együttműködünk (NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) folyamatosan illetve időszakosan egy-egy program, projekt erejéig (Tudor Alapítvány).

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Fő tevékenységi körünk a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, amelyek a diákok körében igen népszerűek: évek óta tízezer felett van azon tanulók száma, akik vállalják a megmérettetést. Az iskolák és a pedagógusok körében ezeknek a versenyeknek rangjuk van: az intézmények presztízsét, a pedagógusok elismertségét növeli, ha tanítványaik jó helyezést érnek el megyei vagy országos fordulókon. Az elmúlt évben 39 tanulmányi versenyt szerveztünk és koordináltunk általános és középiskolai tanulók számára. Versenyrendszerünk biztosítja minden korosztály számára a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő tantárgyi, műveltségterületi versenyeket.

Az eddig megszerzett tapasztalatainknak, a tartalmában, szervezésében évről-évre megújuló versenyeinknek köszönhetően is igényként jelenik meg a tanulók és a pedagógusok részéről egyaránt a versenyszervező, koordináló munka folytatása.

Ennek keretében az alábbi tevékenységeket végezzük:

- A versenyek előkészítése, honlapunkon való megjelentetése, jelentkezések lebonyolítása. Versenyanyagok, feladatlapok, forgatókönyvek összeállítása, mérési ellenőrzése.

- A versenyek koordinálása: Folyamatos konzultáció a versenykoordinátorokkal, a szaktanácsadókkal, az eredmények összesítése, közzététele a honlapon.

- A versenyek lebonyolítása: Az érintett iskolák értesítése, felügyelő tanárok és helyszínek biztosítása a területi és megyei fordulók ideje alatt. Visszajelzés a teljesítményekről, a tanulók eredményeinek jutalmazása, felkészítő tanárok munkájának elismerése.

- Az egyes fordulók megrendezésében a közreműködőként építünk a 42 fős szaktanácsadói bázisunkra. Ők készítik a feladatlapokat, javítókulcsokat, az intézet munkatársaival közösen tevékeny részt vállalnak az egyes fordulók lebonyolításában, a versenydolgozatok megíratásában, értékelésében, a zsűrizésben.

A továbbképzések keretében rendszeresen szervezünk konzultációkat, előadásokat a tehetséggondozással, tehetségfejlesztéssel kapcsolatban. Vállaljuk a pedagógusok részére szakmai műhelyfoglalkozások szervezését a témában. Tovább kívánjuk működtetni a TÁMOP 3.4.4 program keretében elindított Vasi Géniusz tehetségsegítő hálózatot és a TÁMOP 4.1.2 program keretében elindított Science Learning Centert is. A diákok számára is szervezünk tréningeket olyan tartalmakkal, amelyek az iskolai oktatásban nem hangsúlyosak (pl. retorikai alapismeretek, kutatásmódszertan, prezentációs és moderációs technikák stb.)

Anyagi fenntarthatóság

A Pedagógiai Szolgáltató Központ a versenyrendszer költségeinek nagy résztét, kb. 2/3-át saját költségvetési bevételeiből finanszírozza. Ezen kívül támogatásokból, pályázati forrásokból, szponzoroktól származnak olyan bevételek, amelyeket erre a területre tudunk fordítani. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az uniós források megszerzésére, amelyek a leginkább biztosítani tudják a tehetséggondozó rendszer és programok fenntartását.

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

A Pedagógiai Szolgáltató Központ a tehetséggondozás területén több főállású munkatárs tapasztalatát is alkalmazni tudja. 1 főállású munkatárs végzi a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek koordinálását, köztük a saját országos versenyekét is (Bakó Balázs). Munkáját asszisztens segíti (Csonka László). A versenyek feladatainak színvonalát két fő mérés-értékelési munkatárs ellenőrzi, biztosítja (Bogáthné Erdődi Judit, Tóth László). A tehetséggondozó képzéseket szintén 1 fő főállású munkatárs koordinálja, aki mentori feladatokat is ellát (dr.Kővári Istvánné). Pedagógusok és diákok tevékenységét segíti a pedagógiai tájékoztatás területén könyvtárunk jelentős pedagógiai, módszertani dokumentumbázisa 1 fő könyvtáros kolléga irányításával (Gerölyné Kölkedi Éva). A főállású munkatársakon kívül 42 szaktanácsadó segíti munkákat az egyes tantárgyak, műveltségterületek keretében. Köztük több országosan is elismert tehetséggondozó pedagógus van (Baranyai József). A szakszolgálat területén több pszichológus is segíti a tehetséggondozást (Tóthné Oláh Katalin, Magyar Veronika) a tehetségazonosítás területén. Ők segítik a különleges bánásmódot igénylő tehetséges tanulók magatartási, beilleszkedési problémáinak azonosítását, kezelését.

Eredményesség és hatékonyság

A tehetséggondozó munka legjobb mérőeszköze számunka a programjainkon, versenyeinken résztvevő elégedett diákok és pedagógusok száma, az elért versenyeredmények. Ezeket az adatokat folyamatosan gyűjtjük, nyilvánossá tesszük és fejlesztéseinkben felhasználjuk. Partnereink elégedettségét alkalmanként is mérjük.

Munkastílus

Mindennapi tevékenységeink során folyamatos kapcsolatban vagyunk a megye közoktatási intézményeivel, a pedagógusokkal, tehetségsegítő szervezetekkel, civil szervezetekkel továbbképzéseket, különféle szakmai programokat szervezünk részükre. Honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk az óvodákat, iskolákat az őket érintő információkról. Kapcsolattartásunk a rendszeres e-maileket kívül a személyes illetve telefonos konzultációkra, segítségnyújtásra is kiterjed. Honlapunkat folyamatosan frissítjük, terveink között szerepel interaktív fórum létrehozása is.