Menü megnyitása

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola

Akkreditált Kiváló Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
Kaposvári Általános Iskola
Azonosító:
TP 130 000 110
Alapítás dátuma:
2010. június 20.
Minősítés:
kiváló
Akkreditáció dátuma:
2011. február 5.
Központi telefonszám:
0036-82-526419
Központi email cím:
kodalyzoltan [dot] kozpont [at] gmail [dot] com
Kapcsolattartó: 
0036-82-526419
kodalyzoltan [dot] kozpont [at] gmail [dot] com
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

A művészeti oktatás terén 43 év óta folyamatosan emelt szintű ének-zenei képzés során délelőtti idősávban heti 3-5 órában énekórán, délutáni idősávban heti 4 énekkaron és 2 fejlesztő foglalkozáson folyik a zenei tehetségek kiválogatása, fejlesztése, versenyeztetése nemzetközi szinten is. A kórusmunka nemzetközi és országos szinten elismert. Nemzetközi 2-5. hellyel arany és ezüst minősítéssel, Év Kórusa kitüntető címmel elismert.

1977 óta néptánc oktatás folyik az intézményben. A Somogyi Aprók Néptánc-csoport az intézmény tanítványaiból áll. Iskolánk pedagógusa a koreográfus, oktató. Délutáni idősávban napi 3 órában végzett tevékenység ez, amelyet országos és nemzetközi szinten is különböző díjakkal ismertek el az elmúlt évtizedekben.

2001 óta rézfúvós zenekar működik az iskolában. Az intézmény tanítványait, az intézményben megbízásos jogviszonnyal dolgozó trombitaművész fejleszti délutáni idősávban napi 2 órában. A zenekar megyei és dunántúli minősítő versenyeken 2-3-4. helyezést, ezüst minősítést szerzett.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

A művészeti nevelés terén elsősorban a zenei nevelés oktatáshoz kapcsolódóan Dél-Dunántúli Régióban jó gyakorlat bemutatásával kívánjuk a tehetségpont tevékenységet kiterjeszteni. A központi intézményhez 12 tagintézmény tartozik, amely szűkkörben 360 pedagógust 4075 tanulót érint, de az emelt szintű zenei neveléssel foglalkozó általános iskolákkal Somogy, Tolna, Baranyában együttműködési megállapodás keretében szeretnénk ezt a tevékenységet kiteljesíteni találkozók, konferenciák, bemutatóórák, hangversenyek, szakmai tréningek formájában.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

A kórusmunka, a kamarazenélés és a néptánc során végzett tehetségneveléssel foglalkoznánk erőteljesen.

Kórustalálkozók, szakmai konferenciával egybekötve.

Néptánc fesztivál, jó gyakorlat konferenciával összekötve.

Konferencia a művészeti nevelés lehetőségeiről az általános iskolai keretek között.

Anyagi fenntarthatóság

A Diákjainkért Alapítvány keretein belül (Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolát támogató alapítvány) e tevékenységre magánfelajánlásból 10 éven keresztül évi 750.000 - 1.000.000 Ft felhasználásával létrehoztuk a Zákányi-ösztöndíjat. A néptánc tevékenységet külön a Somogyi Aprókért Alapítvány támogatja. Kaposvár Megyei Jogú Város heti 32 tanítási óra finanszírozásával biztosítja a tehetségnevelés többletóra igényét, amelyet önkormányzati határozat is rögzít.

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ (Kaposvár) Nevelési Tanácsadójával és iskola-pszichológusi hálózatával kialakított, 5 év óta működő munkakapcsolat fenntartásával biztosítjuk a pedagógiai, pszichológiai hátteret.

A tevékenységben résztvevő vezető pedagógusok országosan elismert szakemberek, akik a KÓTA támogatását élvezik.

- Pécsiné Hauk Erika karnagy, énektanár

- Dr. Kerekesné Pytel Anna karnagy, énektanár

- Varga Anita karnagy, énektanár

- Bogáthy József tanár, trombitaművész

- Németh Ágnes tanító, néptánc-oktató

- Szigethy Mónika pszichológus

Eredményesség és hatékonyság

Igény elégedettség mérése a programban résztvevők között. A bekapcsolni kívánt kör számára tevékenységlista, bemutató módszertani anyag, mint referencia megküldése. A mérési eredményekre és a PR-tevékenységre visszacsatoló információk után fejlesztési terv kialakítása.