Menü megnyitása

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola - Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

Regisztrált Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
Marczibányi téri Kodály Iskola
Azonosító:
TP 130 004 246
Alapítás dátuma:
2012. november 22.
Minősítés:
regisztrált
Központi telefonszám:
0036-1-2125680
Központi fax:
0036-1-2125680
Központi email cím:
kodaly [at] kodaly-bp [dot] sulinet [dot] hu
Honlap:
Képviselő: 
Kapcsolattartó: 
0036-1-2125680
kodaly [at] kodaly-bp [dot] sulinet [dot] hu
0036-1-2125680
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola többcélú intézmény, zenei centrum - Budapesten az egyetlen ének-zenei iskola, amely egyúttal zeneiskola is egyben.

Intézményünk a kiemelt művészeti nevelésen keresztül versenyképes tudás megszerzését teszi lehetővé, jelentős szerepet töltve be a magyar zenei közéletben.

2004-ben kiemelkedő kulturális, oktatási, nevelési tevékenységéért, kultúrateremtő, hagyományteremtő szolgálatáért intézményünk elnyerte a Magyar Örökség Díjat, 2005-ben a Magyar Művészetoktatásért díjat.

Iskolánk elsődleges célja az emeltszintű ének-zeneoktatás Kodály Zoltán pedagógiai elvei alapján, ehhez szervesen kapcsolódva a kóruséneklés magas színvonalának megteremtése, megtartása (Kodály kórusok, MR -Magyar Rádió- Gyermekkórus). Mindezek mellett az intézményen belül működő Zeneiskola biztosítja tanszakain a magas színvonalú hangszeres képzést. Az intézményben az általános iskolás és gimnáziumi korosztály oktatása mellett szervezetten működik az óvodás korúak zenei tehetségkutatása és tehetséggondozása az évek során kialakított óvodai kapcsolatrendszereken keresztül. Az iskola az egyes zenei közösségek nevelő erejével (kórusok, zenekar, zenei együttesek) érzelmi intelligencia kialakítására és a művészeti nevelésen keresztül a személyiség kibontakoztatására, a kreativitás fejlesztésére törekszik. Kiemelt feladatunk a tehetséggondozás, az iskola profiljából adódóan a kiemelkedő zenei képességű tanulók fejlesztése, felkészítése a zenei pályára.

Színvonalas közismereti oktatással igyekszünk megfelelni az új évezred kihívásainak, korszerű ismeretekkel vértezzük fel tanítványainkat. Célkitűzéseink megvalósulását szakértői vizsgálatok, valamint országos és nemzetközi eredményeink igazolják.(www.kodaly-bp.sulinet.hu)

Az iskolai Kodály kórusok korosztályok szerint: Aprók kara, Gyermekkar, Gimnáziumi leánykar, Gimnáziumi vegyeskar. A Gyermekkar és a Leánykar évtizedek óta eredményes résztvevője a hazai és nemzetközi versenyeknek, fesztiváloknak. A két kórus kiemelkedő tevékenységéért rendszerint szakmai elismerésben részesül, a rendezvényeken, fesztiválokon nyújtott magas színvonalú fellépéseiket siker övezi. Karnagyaik Őri Csilla és Uhereczky Eszter. 2011-ben a Leánykar a kitüntető Junior Príma Díjban részesült a Magyar népművészet és közművelődés kategóriában.

Nyitottságukat jellemzi, hogy szívesen közreműködnek kerületi, fővárosi, országos, nemzetközi rendezvényeken. Kórusaink rendszeres közreműködői állami rendezvényeknek: Október 23-i megemlékezés, Március 15-i megemlékezés. 2004-ben felléptek az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán a Millenáris Parkban megrendezett Ifjúsági kulturális rendezvényen. 2011-ben az EU soros elnökségének átvételi ceremóniáján szintén közreműködtek az Országházban.

A Bartók-Pásztory díjas, Príma-díjas MR (Magyar Rádió) Gyermekkórus 2000 óta az Intézményben működik önálló tagozatként. Az MR Zenei Együttesek tagjaként működő MR Gyermekkórus hosszú évek óta a magyar és külföldi zeneélet megbecsült és elismert énekkara. Rendszeres résztvevője hazai és európai zenei fesztiváloknak és más zenei eseményeknek. Az együttes számos rádió- és televízió-felvételt készített itthon és külföldön egyaránt. Európa számos országába kaptak már koncertmeghívást. Karnagyok: Dr. Matos László és Kabdebó Sándor.

Az Intézményhez szervesen kapcsolódó Zeneiskolában folyik az Ének-zenei Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak, valamint 2000 óta a Rádió Gyermekkórus tagjainak hangszeres képzése. A Zeneiskola 2007. évi minősítő eljárás során elnyerte a Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címet. A Zeneiskola eredményességét a kiváló szakmai háttér biztosítja. A zenetanárok többsége művésztanár, a hazai koncertélet aktív szereplője és többen közülük elismert szaktekintélyek a budapesti zeneiskolai közösségben.

A Zeneiskola hosszú évek óta eredményes működését a zenei versenyeken eredményesen helytálló és díjakkal hazatérő növendékek jellemzik. A Zeneiskola tanulói kis létszámú közösség, ennek ellenére az elmúlt négy évben 3 országos I. helyezett és 5 országos díjazott volt. Emellett 18 budapesti arany illetve kiemelt nívódíjas növendék és 43 ezüst és bronz oklevél, a kerületi rendezvényeken 32 arany minősítés született. A zenetanárok egyaránt törekednek a zene megszerettetésére, az alap hangszeres játékkészség kialakítására és a kiemelkedő képességű növendékek célirányos szakmai támogatására.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Jelenleg regionális hatókörűre szeretnénk megalakítani a tehetségponton belüli tevékenységünket. Intézményünk jellegéből adódóan pedagógusaink egységesen a tehetségkutatás és tehetséggondozás területein elhivatottak.

Kölcsönös együttműködésben vagyunk a különböző programok kapcsán a budapesti zeneiskolák közösségével, a II. kerületi iskolákkal és PSZK-val, kerületi és budapesti óvodákkal. Folyamatos az együttműködés neves intézményekkel: Magyar Állami Operaház, Zeneakadémia, ELTE, Művészetek Palotája, Operettszínház, Mátyás templom, Szent István Bazilika, Óbudai Társaskör, Budapesti Fesztiválzenekar, Magyar Kodály Társaság, Marczibányi téri Művelődési központ, Kecskeméti Kodály Intézet, MTVA, MR zenei együttesek.

Az Óvodai tehetségkutató és tehetségfejlesztő programok kapcsán számos budapesti óvodával vagyunk folyamatos együttműködésben, akik visszatérő fellépői a hagyományos Budapesti Óvodás Zenei Fesztivál c. rendezvényünknek.

Intézményünkben zajlik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének-zene, karvezetés szakos hallgatóinak gyakorlatvezetése, valamint a Kecskeméti Kodály Intézet hallgatóinak mentorálása.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Az általános iskolai és gimnáziumi emelt szintű ének-zenei oktatás is specifikus tehetségfejlesztő forma, amely a hagyományőrző Kodály módszeren alapszik. Ennek szerves része az aktív kórusélet, amely az iskola egyik fő profilja. A tanulóknak életkoruktól függően lehetőségük van különböző kórusokban énekelni: Aprók kara, Gyermekkar, Gimnáziumi Leánykar, Gimnáziumi vegyeskar és a rádiós osztályok részére az MR Gyermekkar. A kórustevékenység során számos iskolai rendezvényen, fesztiválon, versenyen, találkozón, külföldi vendégszereplésen vehetnek részt a tanulók. Az egyes zenei tehetségformák gyakorlása során a gyerekek számos új tapasztalattal gazdagodnak, zenei látókörük bővül, mindez személyiség-fejlődésüket is segíti, és kedvező hatással van az egyéb tanulmányaikra is.

Az Intézmény tehetségfejlesztő formái közül kiemelkedő szerepet kap az egyéni hangszeres tehetséggondozás, amely során a növendékek a Zeneiskola kilenc tanszakának hangszerei közül választhatnak: zongora, csembaló, furulya, klarinét, fuvola, ütő, hegedű, cselló, gitár. A zeneiskolai "A" tagozat célja alapvetően a hangszeres zene megszerettetése és az alapszíntű játékkészség elsajátítása. A kiemelkedő képességű növendékek számára működő "B" tagozat egy speciális tehetséggondozó program. A program során a zenetanárok felkészítik növendékeiket az aktuális zenei versenyekre és fesztiválokra, melyek előtt házi válogatókat, meghallgatásokat, közös órákat és szakmai konzultációkat tartanak. A "B" tagozatos növendékeknek biztosítva van az emelt szintű szolfézsoktatás és az egyedülállónak számító improvizációs foglalkozások. "B" tagozatos növendékeink gyakran választják a zenei pályát és sikeresen tanulnak tovább Zeneművészeti Szakközépiskolákban.

Az iskolában működő zenekar, a tücsökzenekar és kamaraegyüttesek lehetőséget adnak a közösségi hangszeres tehetséggondozásra.

Tervezett programjaink a hagyományőrző rendezvényeink, melyeken tanulóink együtt muzsikálhatnak világhírű művészekkel, részeseivé válhatnak a magyar művészeti közéletnek:

Évzáró hangverseny - Zeneakadémia Nagytermében (a rekonstrukciók alatt a Budapesti Operettszínházban)

Karácsonyi hangversenyek - a Mátyás-templomban, illetve a Szent István Bazilikában

Kodály-napok művészeti rendezvénysorozat - amelynek része két templomi hangverseny és az iskolai Kodály Nap (egy témakör alapján nagyszabású programok szervezése az iskolánk tanárai és a meghívott művészek előadásaival)

Hagyományaink őrzése mellett igen jelentősek hagyományteremtő kezdeményezéseink:

Zeneiskolai bérleti hangverseny sorozatunk:

- Volt növendékeink hangversenye

- Művésztanári hangverseny - az Óbudai Társaskörben kerül megrendezésre

- "Muzsikus vendégség" - neves művészek tartanak előadást

- Karácsonyi növendékhangverseny

- "B" tagozatosok hangversenye

- "Tücsökhangverseny"

Zeneóvodai foglalkozások - melyeken az iskolánkba készülő óvodások és szüleik zenei játékokon, gyermekdalokon keresztül ismerkedhetnek meg iskolánk értékrendjével, szellemiségével

Hangversenyek óvodásoknak - a zeneiskola tanulói lépnek fel műsorvezetéssel egybekötött délelőtti tematikus koncerteken

Játszóház a leendő elsős tanítókkal

Az Óvodások Budapesti Zenei Fesztiválja évről-évre megrendezésre kerül iskolánk szervezésében, amelyeken hangszerbemutatókkal, koncertekkel, népmesei és népzenei foglalkozásokkal várjuk az iskolánkba érkezőket.

Betlehemes előadások óvodákban

A tanév során rendszeresen tartunk az alsó tagozatosok számára "zeneklub" foglalkozásokat, amelyeken mindig más hangszercsoportok mutatkoznak be műsorvezetéssel és a zeneiskolai növendékek közreműködésével.

Immáron hagyományaink közé sorolhatjuk a Fővárosi Angol Zenés Dráma Fesztivált is, melyet a gimnáziumi tagozat iránt érdeklődő tanulóknak hirdetünk.

A hagyományos rendezvényeink mellett évről-évre szervezünk nagyszabású programokat. Az elmúlt években ilyen volt például Budapesti Zeneiskolai Gitártalálkozó (2011.) és a II. Országos Kodály Zoltán kamaraének találkozó (2012.), Antal Gábor improvizációs előadása budapesti zongoratanárok részére (2013).

Anyagi fenntarthatóság

Hagyományos és innovatív programjaink fenntarthatóságát az alábbi lehetőségekkel, és civil szervezetek támogatásával biztosítjuk:

- pályázatok

- díjak

- Alapítványaink

- Egyesületünk

- Szülői Szervezet

- Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

Az tehetségfejlesztéshez szükséges magasan kvalifikált, több éves tapasztalattal rendelkező és a tehetséggondozás terén elhivatott iskolavezetés és pedagógusok teszik alkalmassá iskolánkat tehetséggondozó tevékenységünk további eredményes folytatására.

Ének-zene tanáraink és karnagyaink:

- Őri Csilla Artisjus díjas karnagy, a Magyar Kodály Társaság elnökségi tagja

- Uhereczky Eszter Artisjus díjas karnagy

- Dr. Matos László egyetemi adjunktus, vezető karnagy (MR Gyermekkórus)

- Kabdebó Sándor Artisjus díjas karnagy

A tehetséggondozásban részt vevő pedagógusok maguk is sokoldalúak, nyitottak. Tankönyvíró tanítók és idegen nyelv tanárok, szakvizsgázott pedagógusok, hangszeres szaktanácsadók dolgoznak tantestületünkben. Több ének-zene szakos, valamint hangszeres tanárunk is elhivatott a Kovács-módszer gyakorlati alkalmazása iránt, e területen pedagógus szakvizsgával rendelkezik. A zenei versenyek felkészülési időszakában jelentős szellemi, pszichikai, fizikai terhelés éri a gyerekeket, melynek ellensúlyozását ennek a kiváló mozgásterápiának a segítségével oldjuk meg.

Zeneiskolánk hangszeres tanárainak többsége aktív és sokszínű szakmai tevékenységet folytat a tanítás mellett. A közösség nagy arányban rendelkezik egyetemi diplomával és egyéb tudományos, kulturális területeken szerzett végzettséggel.

Előadóművészként szóló és kamaraprodukciókban lépnek fel, hangfelvételeket és CD lemezeket készítenek, emellett többen tagjai különféle hazai zenekaroknak illetve kisegítést vállalnak.

Iskolánkban és az iskolán kívül is tartanak előadásokat, továbbképzéseket, hangszerbemutatókat és műsorvezetést is vállalnak.

Folyamatos fejlődésük és tájékozódásuk érdekében rendszeresen járnak továbbképzésekre, kurzusokra, szakmai konzultációkra.

Néhányan tagjai különböző szakmai testületeknek, kottaszerkesztéssel foglalkoznak és részt vesznek zenei versenyek előkészítésében, amelyekre zsűritagként is meghívást kapnak.

Elismertségüket mutatja, hogy tanítványaik sikeresen tanulnak tovább zenei pályán a különböző konzervatóriumokban és később felsőfokú zeneművészeti intézményekben. Országos és budapesti versenyeken, fesztiválokon kiemelkedően szerepelnek növendékeik ezért sokszor ők is tanári különdíjakkal, elismerésekkel gazdagodnak.

A zeneiskola munkaközösségén és tanszakain belül állandó a kommunikáció, rendszeresek a közös órák, meghallgatások és az átjárások egymás tanszaki hangversenyeire. Mindez a kellemes légkört és jó hangulatot mutatja, amely alapjául szolgál a színvonalas munkának és a kiemelkedő teljesítményeknek. A zenei közélet neves képviselőit rendszeresen meghívjuk egy-egy továbbképzés, valamint hangverseny megtartására. Visszatérő meghívott vendégeink és szakmai partnereink H. Becht Erika zongoratanár, Kőrösiné Belák Erzsébet zongoratanár, Peták Istvánné zongoratanár, Haraszti Erika gordonkatanár, Ácsné Szily Éva hegedűtanár, Eckhardt Gábor zongoraművész, Kállai Gábor furulyaművész, Hargitai Imre zongoraművész, a Budapesti Fesztiválzenekar művészei.

Eredményesség és hatékonyság

Iskolánk tehetséggondozó munkájának eredményességéről számos országos, budapesti és kerületi szintű versenyeredmény ad számot. Kórusaink magas színvonalú működését bizonyítják a kiváló nemzetközi és országos eredmények, melyekkel évről évre öregbítik az iskola hírnevét itthon és a világban. Iskolánk ének-zene oktatása iránt töretlen a hazai és külföldi szakemberek érdeklődése. A bemutató órák, a szereplések száma egyre nő. Évente közel 300 vendég érkezik napjainkban is az iskola látogatására, a nemzetközi hírű Kodály módszer tanulmányozására.

A 2011/2012. tanévben az iskola a TÁMOP -3.1.5-09/A-1-2010-0069 pályázati projektjével támogatást nyert el a "Pedagógusképzéssel a pedagógiai kultúra korszerűsítéséért" címmel. A program célja a pedagógiai kultúra korszerűsítése új módszerek, eszközök megismertetésével és az intézmények bevonásával. A program olyan, felsőoktatási oklevéllel záruló képzéseket támogat, melyek segítik a pedagógusok szakmai fejlődését a hatékonyabb pedagógiai munka érdekében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, s iskolánkban 2011. július 1-jétől 2013. szeptember 3-áig tart. Emellett a KÓTA - Magyar Kórusok és Zenekarok Országos Szövetsége - partnerintézményeként a TÁMOP 3.2.11. KMR Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázat keretében fejlesztő kóruspróbákon, valamint gyakorlati és elméleti házi versenyeken vehetnek részt az iskola tanulói. A kórustagok, valamint hangszeres növendékek közötti esélyegyenlőség biztosításában jelentős szerepe van a pályázat keretén belül tartott foglalkozásoknak, házi versenyeknek.

Az Intézménynek kidolgozott minőségfejlesztési programja van, melynek keretében az eredményességet és hatékonyságot a következők szerint mérjük:

tanulói eredményesség - tanulmányi átlagok, országos kompetencia és egyéb külső mérések eredményei, továbbtanulási mutatók, versenyeredmények, rendezvényeken való aktív részvétel, partneri elégedettség.

Munkastílus

Fontos számunkra, hogy a zenei nevelési eredményeink hitelesek legyenek, a tantestület tagjai ezeket egész személyiségükkel képviseljék, mert iskolánk az alapítás óta elsődleges céljának tekinti a kodályi elvek-, a hagyományok őrzését, a tehetséggondozást, a magas szakmai színvonalú oktatást. Az iskolánkban tanító tanáregyéniségek áldozatos, minőségi munkát végeznek, sokszor szabadidejüket is feláldozva végzik nevelő munkájukat.

A Szülőkkel való kapcsolattartásnak hagyománya van. A Szülők rendszeresen konzultálnak az iskolavezetéssel, látogatják hangversenyeinket, rendezvényeinket, támogatják a tárgyi körülmények fejlesztését, az iskola civil szervezeteit. Iskolánk művészeti szemlétéből adódóan egy rendkívül humánus, egymást segítő, családias légkör alakult ki.