Menü megnyitása

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

Regisztrált Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
SZTE Vántus I. Gyak. Zeneműv. SZKI
Azonosító:
TP 180 001 918
Alapítás dátuma:
2011. január 21.
Minősítés:
regisztrált
Központi telefonszám:
0036-62-544855
Központi fax:
0036-62-544855
Központi email cím:
iroda [at] konzi [dot] u-szeged [dot] hu
Honlap:
Képviselő: 
Kapcsolattartó: 
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora ellenére, a Dél-Alföldi régió legnagyobb tradícióval rendelkező zeneművészeti szakközépiskolája. A szegedi középfokú zeneművészképzés gyökerei 1952-ig nyúlnak vissza. Az intézmény minden klasszikus hangszer tanulására lehetőség ad; oktatási palettánkat a népi ének szak színesíti.

Pedagógiai programunkat abban a szellemben alkottuk meg, hogy a művészeti szakmai tantárgyak és az általános műveltség megszerzéséhez szükséges közismereti tantárgyak oktatása olyan egyensúlyban történjék, amely lehetővé teszi a sikeres érettségi vizsgák letételét és a felsőfokú szakmai felvételi vizsgára való felkészülést is. Vonzáskörzetünk a Dél-Alföldi régió, de az ország más területéről is érkeznek hozzánk tanulók, hogy kiváló hangszeres és énekes tanárainktól tanulhassanak.

Az eltelt hat tanévünk során kiemelt figyelmet fordítottunk a tehetségkutatásra és a tehetséggondozásra. Munkánk minőségét a hazai és külföldi versenyeken elért számos kiváló eredmény fémjelzi.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

A zeneművészet szakterületén iskolánk a Dél-Alföldi régió meghatározó jelentőségű tehetségkutató és tehetséggondozó intézménye. Tehetségpont tevékenységünket is ehhez a régióhoz kívánjuk kapcsolni.

A kezdetektől legfőbb célkitűzéseink között szerepel a régió alapfokú művészetoktatási intézményeivel való szoros szakmai együttműködés. Ennek érdekében művésztanáraink rendszeresen tartják a kapcsolatot az alapfokon tanító zenetanárokkal. Az intézményeikben szervezett koncertek, hangszerbemutatók kiváló alkalmat nyújtanak a szakmai eszmecserére, együttműködésre.

Mindezeken túl fel kívánjuk venni a kapcsolatot az általános iskolák énektanáraival, segítségüket kérve a zenei tehetségek pályára történő orientációjában.

2010 augusztusában hatodik alkalommal rendeztük meg az általunk újjáélesztett Csongrádi Zenei Tábort. A tábor, az alapfokú művészeti iskolás tanulókat célozza meg, de a résztvevő diákok tanárait is rendszeresen meghívjuk, hogy ilyen módon betekintést nyerjenek munkánkba. A táborhoz kapcsolt ZENE ÉS MOZGÁS című akkreditált továbbképzésünk sikeresen és eredményesen működik. A továbbképzést szintén az alapfokon tanító kollégáink részére hirdetjük meg évről-évre, ezzel is segítve és szorosabbá téve az együttműködést.

Nagyon jó kapcsolatot ápolunk Szeged város önkormányzatának kulturális és sport irodájával, ennek köszönhetően számos városi kulturális rendezvényen való közreműködésre kaptunk és kapunk meghívást.

Büszkék vagyunk nemzetközi kapcsolatainkra is, melynek eredményeképpen tanulóink több alkalommal felléptek Nagyváradon, Kolozsváron, Turkuban. 2009-ben a nagyváradi Posticum Keresztény Kulturális Központtal együttműködve megalapítottuk a POSTICUM Nemzetközi Ifjúsági Zenekart (Orchestra POSTICUM Iuventutis Internationalis), melynek tagjai Romániából, Szerbiából, Csehországból és Magyarországból érkeznek. 2009-ben és 2010-ben a zenekar fellépett Magyarországon, Romániában, Svájcban és Csehországban.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Iskolánk zeneművészeti szakközépiskolaként a zenei tehetségek felkutatását és tehetséggondozását tekinti prioritásának. Ennek érdekében folytatni kívánjuk azokat a kezdeményezéseinket, melyek ezen célok szolgálatában állnak.

Két, az iskola szakmai profiljához kötődő programot dolgoztunk ki, melyektől a tehetségkutató és tehetséggondozó tevékenységünk segítését, erősítését várjuk:

(1) - Dankó Pista program A program névadója Dankó Pista, a legendás szegedi nótaszerző és cigányprímás. Az ő személyével akarunk utalni arra, hogy tehetségkutató és tehetséggondozó programunk fő célcsoportjai a tehetséges cigánygyerekek, akik családjuk anyagi helyzeténél fogva nem vehetnek részt a zeneművészképzésben.

A világ változik, és vele együtt változik a zenei ízlés és a zenei igény is. A hagyományos cigánybandák eltűntek, és velük együtt eltűnt sok muzsikus is. Egyvalami azonban biztosan nem tűnt el, az emberekből a tehetség. Ennek a tehetségnek a kibontakoztatása, a társadalmilag leszakadt cigány családok számára megoldhatatlan anyagi terhet jelent. Az alapfokú művészetoktatási intézményeknek térítési díj beszedési kötelezettségük van, sok intézménynél a hangszerellátás sincs megoldva.

Iskolánk Dankó Pista Programja a tehetséges cigánygyereknek kíván lehetőséget nyújtani a kiemelkedéshez, tehetségük kibontakoztatásához.

(2) - Hasznos lámpaláz A zenét tanuló gyerekek azért gyakorolnak naponta több órát, hogy tudásukat a közönségnek bemutathassák. A rutintalan színpadra lépők között általános "tünet" a lámpaláz, mely gyakran levesz a produkció értékéből. Bevezettük az órarendszerűen hetente megrendezett növendékkoncerteket, melyek alkalmat adnak a tanulóinknak a rendszeres fellépésre. A lámpalázat a vegetatív idegrendszer felfokozott állapota okozza, ezért a megszüntetése lehetetlen feladat. Azonban ha egy megszerzett színpadi rutinnal ez az állapot uralható, kezelhető lesz, a felfokozott állapot a koncentrációt, az ihletettebb előadást is segítheti. Ezt támasztja alá és segíti az iskolánkban bevezetett Kovács - módszer oktatása is. Így lehet a lámpaláz hasznos is.

Anyagi fenntarthatóság

Iskolánk, megalapítása óta az oktatáshoz szükséges eszközöket, hangszereket bérelte, bérli. Több sikeres pályázatnak köszönhetően mára önálló fúvós hangszerparkkal, három mestergitárral, három pianínóval, egy hangversenyzongorával rendelkezünk. Alapítványunk a kezdetektől fő célkitűzéseként fogalmazta meg a tehetséges gyerekek támogatását. A fenntarthatósághoz szükséges anyagi hátteret eddigi tapasztalatainkkal, pályázati lehetőségeinkkel, támogatóink megtartásával és új támogatók megnyerésével kívánjuk megteremteni.

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

Iskolánkban közismereti, osztályfőnöki és hangszercsoportokkénti munkaközösségek segítik a szakmai munkát. A tanárok tapasztalataikat, javaslataikat elsőként a munkaközösségeiken belül ismertetik, vitatják meg, hogy iskolai szinten ezek minél könnyebben beilleszthetők legyenek legfőbb pedagógiai célkitűzéseinkbe. Több tanárunk rendelkezik doktori fokozattal, vagy pedagógus szakvizsgával.

Programunknak sikerült megnyerni Dr. Pukánszky Béla professzor urat, aki a Szegedi Tudományegyetem Gyógypedagógiai Tanszékének vezetője. Első diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerezte, így szűkebb szakmai-pszichológiai kérdésekben is a segítségünkre lehet.

Felvettük a kapcsolatot az SZTE Juhász Gyula Tanárképző Kar DARTKE Hallgatói Mentorprogramjának http://www.mentorprogram.eu/ vezetőivel, Szűcs Norberttel és Kelemen Valériával, akik együttműködésükről biztosítottak.

Eredményesség és hatékonyság

Tehetségkutató és tehetséggondozó tevékenységünk partnerek bevonása nélkül lehetetlen. Kérdőívek és személyes megkeresés útján kívánjuk mérni partnereink elégedettségét, javaslataikat figyelembe kívánjuk venni a további tervezések során.

Tanulóinkkal minden tanév áprilisában kérdőívet töltetünk ki, melyben véleményt alkothatnak tanáraik munkájáról és az iskola működéséről. Ezeknek eredményeit személyes, négyszemközti megbeszélésen értékeli ki az igazgató és az értékelt tanár.

A tapasztalatoktól a munka hatékonyságának fenntarthatóságát és javulását várjuk.

Munkastílus

A zeneművészethez kapcsolódó tevékenységformák, a gyakorlás, kamarazenélés, zenehallgatás, előadó művészet stb., kizárják a bürokratikus hozzáállást. A tehetségkutatás során a megkeresést nem egyfajta toborzásszerű foglalkozásnak tekintjük, amin kötelező a részvétel. A gyerekekkel hangszerbemutatók, játékos foglalkozások keretében kívánjuk bemutatni a zenetanulás szépségeit megismertetni lehetőségeit. Azt szeretnénk elérni, hogy a tehetséges gyerekek válasszanak minket, ne mi erőltessük a kezükbe a hangszert.