Menü megnyitása

Atilla Király Gimnázium

Regisztrált Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
Atilla Király Gimnázium
Azonosító:
TP 190 004 112
Alapítás dátuma:
2012. június 8.
Minősítés:
regisztrált
Központi telefonszám:
0036-22-430707
Központi fax:
0036-22-430707
Központi email cím:
gimnazium [at] aba [dot] hu
Honlap:
Kapcsolattartó: 
0036-22-430707
bertajoci [at] gmail [dot] com
+3622430707
gszilasy [at] gmail [dot] com
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Eddigi tevékenységeink során a következők tesznek alkalmassá bennünket a kezdeményezésre:

- családias, kis létszámú iskola vagyunk;

- minden gyermekre tudunk figyelni;

- tanáraink között van a tehetséggondozás területén gyakorlott szakemberünk;

- a test a lélek és a szellemet együttesen szolgáló nevelési programunk van;

- gyakorlatban alkalmazzuk a tanuló párok működését;

- a 9. évfolyamban tehetség-felderítést végzünk;

- tantárgytömbös oktatást folytatunk.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Kistérségi szintre szeretnénk kiterjeszteni a tevékenységünket. A kistérségben működő oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel közösen szervezett tehetségfejlesztő programokkal. Tehetség-napok szervezésével. Szülők és valamilyen tehetségterületen jártas helyi szakemberek bevonásával. A helyi kulturális intézményekkel való együttműködéssel a tehetségterületeknek megfelelően (színpad, kemence stb. igénybevétele.) A Magyar Tehetséggondozó Társaság rendezvényeit figyelemmel kísérjük, azokon részt veszünk, ezzel biztosítjuk, hogy a tanáraink naprakész információkkal rendelkezzenek. A továbbiakban elsősorban Fejér megyében szeretnénk erősíteni a kapcsolatainkat. Szeretnénk még a testvériskoláinkkal (Zentán, Révkomáromban, Aknaszlatinán és Szamosújváron) szorosabban együttműködni a tehetséggondozó munka területén.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

- Tehetséggondozó táborokat szervezünk;

- Szakkörök;

- Tanulmányi versenyek;

- Természetjárás, megfigyelések a természetben;

- Kutatómunka; forráskör;

- Tehetség-nap szervezése;

- Művészeti és kézműves oktatás;

- Tantárgytömbös oktatás;

- Tanulásmódszertan;

- Tanár-és diákcserék a testvériskolákkal.

Anyagi fenntarthatóság

Pályázatokat írunk. Civilek, vállalkozók, szülők segítségét is igénybe vesszük. A fenntartó támogatja a tehetséggondozással összefüggő tevékenységünket.

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

Berta József tehetséggondozási szakértő bevonásával. Nyolc pedagógusunk 30 órás tehetséggondozással összefüggő továbbképzésen vesz részt.

Eredményesség és hatékonyság

Az ismert hatásvizsgálatok elvégzését tervezzük a megfelelő szakemberek bevonásával.

Munkastílus

- „Tanulj, hogy taníthass” elv érvényesülése;

- Tanulópárok létrejötte;

- A tananyag elsajátításának egyénre szabhatósága, rugalmassága;

- A különböző képességű diákok tehetséggondozása;

- A tanár és diák közötti kooperatív együttműködés erősítése;

- A tanár személyiségének életszerű megjelenése;

- A kiscsoportos foglalkozások alkalmazása;

- A tantárgyak intenzív tanulása, tananyag megszakítás nélküli tanulása, az összefüggésekben való elmélyülés lehetősége;

- Színesebb, változatosabb pedagógiai-nevelési módszerek alkalmazása;

- A tanulás életterének kibővíthetősége;

- A tantárgyi tömbökben közösen tanuló különböző életkorú diákok együttműködése;

- A csoportos foglalkozások mellett megmarad az osztályközösségi forma is.