Abai Gimnázium és Kollégium

Cím:
Rövid név:
Abai Gimnázium és Kollégium
Azonosító:
TP 190 004 112
Alapítás dátuma:
2012. június 8.
Minősítés:
regisztrált
Központi telefonszám:
0036-22-430707
Központi fax:
0036-22-430707
Központi email cím:
gimnazium [at] aba [dot] hu
Honlap:
Kapcsolattartó: 
0036-22-430707
bertajoci [at] gmail [dot] com
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Eddigi tevékenységeink során a következők tesznek alkalmassá bennünket a kezdeményezésre:

- családias, kis létszámú iskola vagyunk;

- minden gyermekre tudunk figyelni;

- tanáraink között van a tehetséggondozás területén gyakorlott szakemberünk;

- a test a lélek és a szellemet együttesen szolgáló nevelési programunk van;

- gyakorlatban alkalmazzuk a tanuló párok működését;

- a 9. évfolyamban tehetség-felderítést végzünk;

- tantárgytömbös oktatást folytatunk.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Kistérségi szintre szeretnénk kiterjeszteni a tevékenységünket. A kistérségben működő oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel közösen szervezett tehetségfejlesztő programokkal. Tehetség-napok szervezésével. Szülők és valamilyen tehetségterületen jártas helyi szakemberek bevonásával. A helyi kulturális intézményekkel való együttműködéssel a tehetségterületeknek megfelelően (színpad, kemence stb. igénybevétele.) A Magyar Tehetséggondozó Társaság rendezvényeit figyelemmel kísérjük, azokon részt veszünk, ezzel biztosítjuk, hogy a tanáraink naprakész információkkal rendelkezzenek. A továbbiakban elsősorban Fejér megyében szeretnénk erősíteni a kapcsolatainkat. Szeretnénk még a testvériskoláinkkal (Zentán, Révkomáromban, Aknaszlatinán és Szamosújváron) szorosabban együttműködni a tehetséggondozó munka területén.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

- Tehetséggondozó táborokat szervezünk;

- Szakkörök;

- Tanulmányi versenyek;

- Természetjárás, megfigyelések a természetben;

- Kutatómunka; forráskör;

- Tehetség-nap szervezése;

- Művészeti és kézműves oktatás;

- Tantárgytömbös oktatás;

- Tanulásmódszertan;

- Tanár-és diákcserék a testvériskolákkal.

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

Berta József tehetséggondozási szakértő bevonásával. Nyolc pedagógusunk 30 órás tehetséggondozással összefüggő továbbképzésen vesz részt.

Eredményesség és hatékonyság

Az ismert hatásvizsgálatok elvégzését tervezzük a megfelelő szakemberek bevonásával.

Munkastílus

- „Tanulj, hogy taníthass” elv érvényesülése;

- Tanulópárok létrejötte;

- A tananyag elsajátításának egyénre szabhatósága, rugalmassága;

- A különböző képességű diákok tehetséggondozása;

- A tanár és diák közötti kooperatív együttműködés erősítése;

- A tanár személyiségének életszerű megjelenése;

- A kiscsoportos foglalkozások alkalmazása;

- A tantárgyak intenzív tanulása, tananyag megszakítás nélküli tanulása, az összefüggésekben való elmélyülés lehetősége;

- Színesebb, változatosabb pedagógiai-nevelési módszerek alkalmazása;

- A tanulás életterének kibővíthetősége;

- A tantárgyi tömbökben közösen tanuló különböző életkorú diákok együttműködése;

- A csoportos foglalkozások mellett megmarad az osztályközösségi forma is.

Anyagi fenntarthatóság

Pályázatokat írunk. Civilek, vállalkozók, szülők segítségét is igénybe vesszük. A fenntartó támogatja a tehetséggondozással összefüggő tevékenységünket.