Menü megnyitása

Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

Regisztrált Tehetségpont
Cím:
Rövid név:
Terézvárosi Kereskedelmi SZKI
Azonosító:
TP 150 002 394
Alapítás dátuma:
2011. május 18.
Minősítés:
regisztrált
Központi telefonszám:
0036-1-3325771
Központi fax:
0036-1-3321362
Központi email cím:
terezvaros [at] kersuli [dot] hu
Honlap:
Kapcsolattartó: 
0036-1-3325771
Az összes kinyitása

Mi teszi önöket alkalmassá a Tehetségpont megalakítására?

Iskolánkban 4 pillérű tehetséggondozás valósul meg:

- 1. az általános műveltséget megalapozó 9-10. szakiskolai évfolyamon

- 2. a szakközépiskolai képzésben

- 3. a szakképző évfolyamokon

- 4. az érettségi utáni 1-2 éves közép- és felsőfokú szakképzésben.

Mind a 4 nagy képzési területen haladó hagyományokkal rendelkezünk.

Szakiskolai osztályainkban a tehetségazonosítás és tehetséggondozás célja:

- az alulteljesítők körében is megtalálni az elszórtan jelentkező tehetséget

- megakadályozni a tehetségesek elkallódását

- ingergazdag, biztonságot és szabadságot nyújtó környezet biztosítása, amely elősegíti a kreativitás megmutatkozását, kibontakozását

- a téri-vizuális információ feldolgozás előtérbe helyezésével elősegíteni a tanulási motiváció erősödését

- az erős oldal megerősítésével, a gyenge oldal fejlesztése.

A szakiskolai tehetséggondozó munkánkhoz a TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0017 „Iskolai tehetséggondozás” pályázat erősíti. A pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy iskolánk 24 pedagógusa, fejlesztőpedagógusa, pszichológusa 120 órás szakmai-módszertani továbbképzésben vegyen részt: a tehetség felismerése, különböző tehetségterületek specifikus fejlesztése, öndifferenciáló módszerek, tehetséges szülő-pedagógus-kortárscsoportok, tehetséggondozásban alkalmazható IKT eszközök, mérés-értékelés témakörökben.

A szakközépiskolai képzéshez kapcsolódó tehetséggondozásban hangsúlyt fektetünk a sikeres és képességeikhez képest alulteljesítő tanulók tehetséggondozására is. Tanulóinkat közismereti és pályaorientációs tanulmányi versenyekre készítjük fel (OKTV, OSZTV)

A szakmai képzésben résztvevő tanulóink körében a szakmai tehetségeket keressük. Minden évben dobogós helyezést érünk el a Szakma Kiváló Tanulója; a Szakma Sztár versenyeken, amelynek szervezésében is kivesszük részünk.

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Tehetségpontunkat kezdeti időszakban intézményi szinten szeretnénk megerősíteni.

Bővítjük a már működő, hagyományokkal rendelkező tehetséggondozó műhelyeink programjait és tervezzük új műhelyek beindítását is.

A tanári tapasztalatok, a megfigyelések megosztása nagy jelentőséggel bír a szabálytalanul jelentkező tehetség felismerésében és gondozásában. Így továbbra is fent szeretnénk tartani a tehetséggondozó pályázatunk keretében beindult esetelemző munkacsoportok működését.

Törekszünk a szülők bevonására. Szülő-pedagógus találkozókat szervezésével, tanácsadással erősítjük a szülő-iskola kapcsolatot.

Együttműködési lehetőséget keresünk a partneriskolákkal. Tovább építjük együttműködésünket a TÁMOP 3.4.3. pályázatban konzorciumi társunkkal, az Informatika-Számítástechnika Tanárok (ISZE) Egyesületével.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

Intraperszonális, interperszonális, matematika-logikai, nyelvészeti tehetségterületekkel szeretnénk foglalkozni a következő műhelyekben:

- Színjátszók és szavalók tehetséggondozó műhelye

- Alkalmazói informatika tehetséggondozó műhely

- Környezettudatosság tehetséggondozó műhely

A színjátszók és szavalók tehetséggondozó műhelye az iskolai rendezvényekre, ünnepekre készít színvonalas műsorszámokat, előadásokat. Felkészülésük tematikus és folyamatosan zajlik a tanév során.

Az alkalmazói informatika és a környezettudatosság tehetséggondozó műhelyek 30 órás tehetséggondozó programokat valósítanak meg. A műhelymunkák keretében az egyéni munka mellett nagy hangsúlyt fektetünk a projektmódszer alkalmazására, a téri-vizuális információfeldolgozást elősegítő tanulási módszerek tanítására (pl. pókábra módszer alkalmazására).

A műhelyfoglalkozások keretében komplex személyiségfejlesztés folyik. Az új ismeretek átadása, a gazdagítás mellett figyelünk a kreativitás és a társaskészségek fejlesztésére.

Tehetségpontunk megalakulását követő első évben az alábbi konkrét programokat, rendezvényeket tervezzük:

- tehetségazonosító projektnapok (szeptember 1-2.)

- tematikus esetelemző megbeszélések szakemberek és szülők bevonásával (havonta)

- műhelyeink 30 órás tehetséggondozó programjaink megvalósítása

- tehetségnap szervezése, mester és tanítványa bemutatók

- tehetséggondozó munkánkat bemutató cikkek megjelentetése az iskola folyóiratában

- film-klub működtetése

- új tehetséggondozó műhelyek beindítása

- szakiskolai projektverseny beindítása és fenntartása (TÁMOP 3.4.3. pályázat keretében)

Anyagi fenntarthatóság

- szponzorokat megnyerni

- pályázatfigyeléssel

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

Az intézmény rendelkezik tehetségszakértővel, fejlesztőpedagógussal és pszichológussal:

Fülöp Márta Marianna:

- tehetségfejlesztési szakértő

Szalay Lilla:

- pszichológus

Ferenczi Edit:

- fejlesztőpedagógus

A TÁMOP 3.4.3. pályázat keretében 24 fő vett részt tehetség tematikájú továbbképzéseken.

Tehetséggondozó munkánkat támogatja dr. habil. Gyarmathy Éva és dr. habil. Bodnár Gabriella.

Eredményesség és hatékonyság

- esetelemző tanári megbeszélésekkel

- tanári, szülői, tanulói visszajelzések, értékelő skálákkal

- tanulási motiváció erősödésével

- lemorzsolódás csökkenésével

- alulteljesítő tanulók külső kontrollos attitűdjének pozitív irányú változásával

- öndifferenciálás és a projektmódszer hangsúlyos alkalmazásával

- közismereti és a pályaorientációs szakmai versenyeken elért eredményekkel

- szakiskolai projekt alapú verseny beindításával és fenntartásával (TÁMOP 3.4.3. pályázat)

- szülők bevonásával

Munkastílus

Az iskolánk szemléletében a legfőbb érték a gyerek. Tehetséggondozó munkák középpontjában is a gyerek áll. Öndifferenciáló módszerek alkalmazásával igyekszünk biztosítani minden tanuló fejlődését. Az erős oldal megerősítésével a gyenge pontok fejlődését mozdítjuk elő. Tehetséggondozó munkánk során számítunk a szülők véleményére.