Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Genius Loci Díj

A "Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért” díj célja, hogy értékelje és elismerje a Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein működő üzleti vállalkozásoknak és vállalkozóknak a tehetségek támogatása érdekében tett erőfeszítéseit.

Az elismerést 2015-ben adományozta első ízben a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz). A kreatív, tehetséges munkatársak toborzása, magas színvonalú képzése és megtartása fontos része a vállalatok versenyképességének. Az üzleti élet képviselői tisztában vannak azzal, hogy a számukra oly fontos tehetséges pályakezdő sokévnyi képzés, fejlesztés és céltudatos tehetséggondozás után lép színre. Számos olyan vállalat és kisvállalkozás van, amely elismeri és a magyarországi tehetségsegítő szervezetekkel együttműködésben támogatja a tehetséggondozás folyamatát, mely biztosítja a tehetséges fiatalok versenyképes tudásának megteremtését.

Ezért a díj alapítója szükségesnek látja a Genius Loci Díj évenkénti odaítélésével fölhívni a figyelmet azokra az innovatív kezdeményezésekre és követendő jó gyakorlatokra, amelyekkel a Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein működő üzleti vállalkozások és vállalkozók hozzájárulnak a környezetükben (pl. székhelyükön, telephelyeiken) a Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok munkájához, a fiatalok tehetségének kibontakoztatásához, a tehetségek számára vonzó társadalmi környezet kialakításához.

Honnan ered a Genius Loci elnevezés?

Genius loci, azaz „a hely szelleme” a római mitológiában a település védelmezője volt. A mai nyelvhasználatban „a hely szelleme” kifejezés azt a sajátos légkört, szellemiséget jelenti, amelyet egy-egy nevezetes hely sugároz magából. A névválasztással azt hangsúlyozzuk, hogy a kiemelkedő képességű fiatalokat pártoló, a velük foglalkozó Tehetségpontokkal, Tehetségsegítő Tanácsokkal partneri viszonyt kialakító vállalatok, vállalkozók pozitív hatással vannak annak a településnek a szellemiségére, tehetségeket támogató légkörére, ahol a vállalatuk, vállalkozásuk működik.

Hogyan lehet Genius Loci Díjra jelölni?

A Genius Loci Díjra a vállalattal, vállalkozóval kapcsolatban álló tehetségpont, tehetségsegítő tanács, valamint a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagjai és tagszervezetei tehetnek jelölést. A jelölésre az online jelölőlap kitöltésével és egy minimum 1, maximum 3 gépelt oldalas ajánlás feltöltésével van lehetőség az alább részletezett kategóriákban. Egy vállalat vagy vállalkozó több kategóriában is jelölhető. Azokat a vállalatokat és vállalkozókat, akik már elnyerték a Genius Loci Díjat, nem lehet újra jelölni.

Kik bírálnak?

A pályaműveket a Matehetsz által felkért, több szektor képviselőiből álló zsűri bírálja el. A zsűri munkájában való részvételre felkérést kaphatnak a Matehetsz elnökségének tagjai, a Magyar Tehetség Nagykövetei, és a tehetségek ügye mellett elkötelezett üzletemberek.

Mit jelent az elismerés és mennyi a díjazottak száma?

A díjat, Czakó Zsolt grafikusművész alkotását a meghirdetett három kategóriában (ld. alább) összesen legfeljebb 12 tehetségtámogató kezdeményezés nyerheti el. A díjjal járó védjegyet (Genius Loci Díj) a díjazottak feltüntethetik kommunikációs célú kiadványaikban és honlapjukon. A díjakat ünnepélyes díjátadó gálaest keretében vehetik át a díjazottak.

Milyen kategóriákban lehet jelölni?

A Genius Loci Díjra három kategóriában jelölhetik partnereiket az együttműködő Tehetségpontok vagy Tehetségsegítő Tanácsok, illetve a MATEHETSZ és az NTT tagjai és tagszervezetei a tehetséggondozást támogató tevékenységek bemutatásával.

  1. Genius Loci Díj – nemzeti program kategória: Ebben a kategóriában azok a vállalati együttműködések, támogatási programok, ösztöndíjak, Pro Bono szolgáltatások, önkéntes programok, CSR-programok, donációk  stb. jelölhetők, amelyek országosan vagy országhatárokon átívelően  működnek.
  2. Genius Loci Díj – regionális program kategória: Ebben a kategóriában azok a vállalati együttműködések, támogatási programok, ösztöndíjak, Pro Bono szolgáltatások, önkéntes programok, CSR-programok stb. jelölhetők, amelyek legalább egy regionális vonzáskörű tehetségsegítő szervezettel állnak kapcsolatban.
  3. Genius Loci Díj – helyi program kategória: Ebben a kategóriában az egyetlen településen vagy kistérségben működő vállalati kezdeményezések jelölhetők.

Genius Loci díjátadó ünnepség

A Genius Loci Díjat ünnepi rendezvény keretében vehetik át a díjazottak. Az alkalomra a három kategória díjazottjainak és az őket jelölő szervezeteknek két-két képviselője kap meghívást. A rendezvényen bemutatkozik néhány díjazott tehetségtámogató vállalati kezdeményezés, illetve az ezek keretében és segítségével támogatást nyert tehetséges fiatalok.

További információ a Genius Loci Díjról