Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Genius Loci Díj - 2015

Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért

A „Genius Loci Díj – Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért” célja, hogy elismerje azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a cégek tesznek a tehetségek támogatásáért. Fontosnak tartjuk, hogy az érdeklődés homlokterébe kerüljenek azok az innovatív kezdeményezések, követendő példák, amelyekkel a hazánkban működő vállalatok hozzájárulnak a környezetükben található Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok munkájához, elősegítve ezzel a tehetséges fiatalok számára vonzó társadalmi környezet kialakulását.

A díj elnevezése, „genius loci”, az antik kultúrában a település mitikus védelmezőjét jelölte, míg a mai szóhasználatban a „hely szelleme” egy földrajzi tekintetben meghatározható közösség sajátos identitását, légkörét jelenti. A névválasztással azt hangsúlyozzuk, hogy a kiemelkedő képességű fiatalokat pártoló, a velük foglalkozó Tehetségpontokkal, Tehetségsegítő Tanácsokkal partneri viszonyt kialakító vállalatok, vállalkozók pozitív hatással vannak annak a településnek a szellemiségére, tehetségeket támogató légkörére, ahol a vállalatuk, vállalkozásuk működik.

A zsűriben helyet kaptak tehetséggondozó szakemberek éppúgy, mint az üzleti szektor, vagy éppen a közélet képviselői. A zsűri tagjai: Veiszer Alinda újságíró, a Magyar Tehetség Nagykövete, Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója, Havass Miklós, a SZÁMALK alapító elnöke, Reményi Csaba, az ORACLE Hungary ügyvezető igazgatója és Szendrő Péter, a MATEHETSZ elnökségi tagja.

A díjat, Czakó Zsolt grafikusművész alkotását, az idei évben 16 tehetségtámogató kezdeményezés nyerte el nemzeti, regionális, illetve helyi kategóriában. Az elismeréssel járó védjegyet a díjazott szervezetek használhatják honlapjukon és kommunikációs kiadványaikban, felhívva a közvélemény figyelmét példaértékű tehetségtámogató programjaikra.

A zsűri tagjainak bemutatása

Veiszer Alinda, műsorvezető-riporter. A szélesebb közönség a Záróra c. műsorban ismerte meg, amelyben az ország kiemelkedő művészeivel, tudósaival és közéleti személyiségeivel készített interjúkat. Házigazdája volt a Nyugat 100 című, műfajteremtő kulturális vetélkedő-sorozatnak is.
Interjúi során rámutat beszélgetőpartnerei értékeire, a közönséget a tehetség, a kiválóság tiszteletére ösztönzi. 2013-ban a MATEHETSZ a Magyar Tehetség Nagykövete címet adományozta Veiszer Alindának. Meggyőződése, hogy  minden gyermek tehetséges valamiben, azonban ennek felszínre juttatásában fontos, megkerülhetetlen szerepe van a társadalmi közegnek.

Havass Miklós, informatikus. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alapító tagja, a Bolyai Önképző Műhely Kuratóriumának társelnöke. Számos hazai és nemzetközi tudományos és társadalmi testület meghatározó alakja.
1972-ben csatlakozott a SZÁMALK-hoz, ahol vezérigazgatóként, elnökként és tanácsadóként is dolgozott. Munkáját 1988-ban Gábor Dénes-díjjal, 2005-ben Bay Zoltán Emlékéremmel, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével is elismerték. Fontos szerepe volt az információs társadalommal kapcsolatos országos stratégiák kidolgozásában. Ez a folyamat tudatosította benne, hogy egy ország jövője, teljesítőképessége nagyban függ a lakosság iskolázottságától, műveltségétől. 2014-ben pályája elismeréseként megkapta a Tehetségek Szolgálatáért életműdíjat.

Szendrő Péter, egyetemi tanár, rektor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alelnöke. Közel fél évszázados oktató munkája során több mint 500 publikációja jelent meg. Közéleti feladatvállalásának lényegi eleme az Országyos Diákköri Tanács irányítása, amelynek köszönhetően jelentősen megerősödött a hazai felsőoktatásban a diáktudományos tevékenység. A tehetséggondozás, az új típusú tudósképzés, a felsőoktatási esélyegyenlőség javítása, valamint a távoktatáson alapuló modern oktatástechnológia kérdésköreiben ismertek és elismertek eredményei.
Ismerői, tehetséggondozó munkájának higgadt eleganciáját és gondoskodó szemléletét emelik ki. Életpályáját, többek között, 1992-ben Apáczai Csere János Díjjal, 1998-ban a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjével, 2000-ben pedig Gábor Dénes Díjjal ismerték el.

Antos László, fizikus, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Innovációs Bizottságának elnöke, melynek célja, hogy elősegítse a tehetséges fiatalok fejlesztési eredményeinek hasznosítását.
Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte, szakdolgozatát a Bécsi Műszaki Egyetemen írta. 1986 és 1991 között az MTA Központi Fizikai Kutatóintézetében a szilárdtestek szerkezetkutatásával foglalkozott, 1992 óta dolgozik a Magyar Innovációs Szövetségben, 2002-től ügyvezető igazgatója. 2004 óta a Manager Képzés Alapítvány titkára. 2006-ban Eötvös Loránd-díjban részesült, 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét.

Reményi Csaba, az Oracle Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, korábban a cég technológiai üzletág-igazgatója. Első diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki Karán szerezte, majd pénzügyi és MBA képzést is végzett. Mint pályája is mutatja, elkötelezett az élethosszig tartó tanulás mellett.
A Reményi által vezetett Oracle junior programján keresztül 2007 óta jelentős erőfeszítéseket tesz a hazai informatikai felsőoktatás támogatására. Több egyetem is akkreditált, kreditet érő képzésként fogadja el a program kurzusait, és 12 további egyetem csatlakozott a kezdeményezéshez, amelyben eddig 6500 hallgató regisztrált. Az Oracle 1993 óta van jelen Magyarországon, és jelenleg több mint 200 munkatársat foglalkoztat.