Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Jó gyakorlatok

Két óvodai tehetségcsoport közös programja a szülők bevonásával.
A 2013/2014-es tanévtől kezdődően tagiskolánk tanulói az általános iskola első osztályától kezdődően az ének-zene órákba ültetve tanulják a barokk furulyát. A tanóra törzsanyaga szorosan kapcsolódik a hangszeres gyakorlathoz. A differenciáláshoz, egyéni fejlesztéséhez két szakköri óra kapcsolódik, melyekre önkéntesen járhatnak a tanulók.
A színház - mint világtükör - elmélyültebb felfedezése a dráma tagozatos diákok számára. Középiskolai diákok és tanáraik közös programja.
Kézügyesség -és személyiségfejlesztés különös tekintettel a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű diákokra.
A színjátszó csoport az iskola diákjait segíti kommunikációs készségeik, beszéd- és mozgáskultúrájuk, önkifejezésük fejlesztésében, társas kapcsolataik erősítésében és igyekszik megszerettetni a gyerekekkel a különféle művészeti és irodalmi alkotásokat, a művészetet.
A program általános és középiskolás iskolás diákok számára készült. Az 1970-es évek óta futó programban jelenleg kb. 150 tanuló vesz részt, akiknek kb. egynegyede hátrányos helyzetű. Rendszeres kapcsolatot tartanak a Bolyai Társulattal, az Erdős Pál Tehetséggondozó Iskolával és a Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvánnyal, a Zalamat Alapítvánnyal, valamint alkalmankénti kapcsolatot az SZTE Matematika Tanszékével.
A program célja a kreativitás, a sémáktól mentes gondolkodás, a problémamegoldó, verbális és vizuális készségek fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása.
Tervezőszoftverek használata. Középiskolások ismereteinek gazdagítása.
A heti rendszerességgel tartott 30 órás program célja a tehetséges gyermekek felismerése, tudásuk, képességeik továbbfejlesztése, bővítése, nemzeti értékeink tiszteletére való nevelése.
Általános iskolások zenei fejlesztése, a hangversenykultúra megismerése.
A program célja a kisgyermekekre jellemző kreativitás ösztönzése, az alkotó gondolkodás fejlesztése, a tehetségígéretek kibontakozatása.
Zene, mozgás: népi játékok az óvodában.