Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Jó gyakorlatok

Általános iskolai kórus és ének-zenei foglalkozások.
Természettudományos kísérletek német és angol nyelven, ötödikeseknek.
Óvodások követik Kiskobak, a kiskutya és barátai kalandjait, melyek során különböző feladatok megoldására van szükség.
A Kisnánai Diákok Tehetséggondozó Műhelye (KINDTE@M) tevékenységét 2006-ban kezdte. Elsődleges feladatként azt tűztük ki célul, hogy az iskolánkban tanuló diákok lehetőséget kapjanak a kreatív önművelésre, az iskolán belüli és kívüli forrásközpontok, valamint az internet használatára érdeklődési körüknek megfelelően.
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó Győri Kistérség Talentumműhely Nyelvi és logikai képesséfejlesztés általános iskolások számára.
Játékos matematika általános iskolásoknak.
A foglalkozások célja felismerni, erősíteni a gyermekek természet iránti érdeklődését és szeretetét, ráébreszteni őket az ok-okozati összefüggésekre, fejleszteni a kreativitást és a személyiség fejlődését.
Matematikai tehetségfejlesztés 6. osztályosoknak.
Matekozás 6-10 éveseknek, heti egy alkalommal.
Céljuk szorosabbá fűzni a szülő és kollégium közötti kapcsolatot és ez által hatékonyabbá tenni a gyermekek nevelését.
Óriás képregény irodalmi művek alapján. Általános és középiskolai fejlesztő program.
Az évi rendszerességgel megtartott táborokban 50 középiskola kiemelkedő eredményt elért diákjai tanulnak kutatóktól, egyetemi tanároktól.