Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Jó gyakorlatok

Ismerkedés a népi kismesterségekkel az óvodában.
Tehetségek felkutatása szegregált és integrált formában történő képesség- és személyiségfejlesztés a nemzeti kultúra értékeinek közvetítésével.
A Kredenc tehetséggondozó műhely a média és kommunikáció területén tehetséges középiskolások számára nyújt teret a kibontakozáshoz.
Prezi, RoboBraille, AudaCity: szoftverek megismerése és alkalmazása.
Az országos szintű program célja a tánctehetség-koncepció meghatározása, valamint az önálló alkotó munkára képes tehetségek azonosítása és gondozása.
Természettudományokban tehetséges középiskolás diákok célirányos fejlesztése, ismereteik sokirányú gazdagítás a kémia területén.
A program célja minél hamarabb felébreszteni a fiatalokban a tudatos problémafelvetést és megismertetni őket saját érdeklődési területük kutatásmódszertanával, valamint a szövegértés, lényeglátás és logikai készségek fejlesztése.
A természetben található alapanyagokból hozzák létre műveiket a középiskolások.
A program a Tiszavasvári Tehetségponttal szoros együttműködésben valósul meg. Célja olyan technikák megtanítása az általános iskolás gyerekek számára, amelyek nem részei az iskolai tananyagnak (tűzzománc, batikolás).
A logikus gondolkodás fejlesztése az általános iskolában.
A logikus gondolkodás fejlesztése, a problémák közelítése több oldalról. Program kisiskolásokkal.
Logikus gondolkodást és problémamegoldó-képesség fejlesztése általános iskolásoknak.