Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Jó gyakorlatok

A 2010. áprilisában indult 60 órás program jóképességű, de az iskolában alulteljesítő általános iskolás diákok számára készült, a résztvevők létszáma 15 fő, jelentős részük hátrányos helyzetű.
Helytörténeti, helyismereti program szolnoki általános iskolásoknak.
Idegenvezetés, könyvajánló, filmajánló és desszert készítése. A résztvevők középiskolások.
A program célja az idegen nyelvi kompetenciák, a kommunikációs készség, a memória, a logikus gondolkodás és a terhelhetőség fejlesztése, valamint az, hogy a tanulók legalább 10%-a államilag elismert sikeres alapfokú nyelvvizsgát tegyen.
Az angol nyelv és a különböző tantárgyak elsajátítása során szerzett ismeretek összekapcsolása önálló kutatatással és csapatmunkával készített projektek keretében, különös hangsúllyal az európai uniós ismeretek elmélyítésére.
A program célja a hasznos szabadidő-eltöltés, idegen nyelvi készségfejlesztés és a szóbeli kommunikáció fejlesztése. A program 2008-ban indult, a résztvevők életkora 9-14 év.
Hétköznapi anyagok (papír, mézeskalács, szalma, agyag, csuhé) megismerése és felhasználása 6-15 évesekkel.
Számos hazai és nemzetközi kutatás szerint az iskolai kreativitásfejlesztés, a produktív problémamegoldás, s ezzel együtt az elméleti ismeretek gyakorlatban történő felhasználása napjaink pedagógiájának még mindig kritikus területe.
Tehetségsegítő műhelyünk programja az Erdei Óvodában szerzett élményekre, tapasztalatokra és ismeretekre épült.
Plasztika és modellezés 10-12 éveseknek.
Művészeti és pályaorientációs program általános és középiskolásoknak.
Nevelőtestületünk vallja, hogy minden gyermekben rejtőzik érték, csak fel kell ismerni, fel kell ébreszteni a benne rejlő vágyat és táplálni kell a szikrát, hogy kibontakozhasson. Az Atyámfia nyelvi tehetségterületen működő tehetségműhelyünkben, a jó nyelvi adottságokkal rendelkező gyermekek kiscsoportos tehetségnevelését végezzük, a bennük szunnyadó pozitív értékek és adottságok felszínre hozatalával. Az új szemléletű nevelésből kiindulva programunk célja: a gyermekeink kreatív ötleteire építő dramatizáláson túl, a bábjáték megszerettetése, az érzelmek kifejezése, tárgyakon, bábokon keresztül, a drámapedagógia, bábpedagógia módszereivel.