Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Jó gyakorlatok

Az Alapozó Terápiák Alapítványtól átvett módszertannal az Napkör Alapítvány 2009 óta végzi a programba bekerülő 5-12 éves Sajátos Nevelési Igényű gyermekek fejlesztését.
Az alapítvány saját fejlesztésű programjában, amely 2008-ban indult, 5-12 éves, Sajátos Nevelési Igényű gyermekek vesznek részt. A program célja a tehetség felismerése, azonosítása, kibontakoztatása alulteljesítő gyermekeknél. A programba szülői kérésre, pszichológiai és gyógypedagógiai vizsgálatok után kerülnek a résztvevők.
A természet megfigyelése általános iskolásokkal.
A program célja a sport és a játék szeretetére és az együttműködésre nevelés, a röplabda megismertetése, megszerettetése, népszerűsítése, a sportági képzés és a tehetségek felismerése, fejlesztése és utánpótlás-nevelés az Egyesület gyermek csapata számára. További cél a sportoláson keresztül az általános értelmi képességek (figyelem, koncentráció, akaraterő stb.) fejlesztése, a szabálykövetésre nevelés, a sikerélményhez juttatás, az önbizalom és a teljesítmény fokozása.
A program célja a sport és a játék szeretetére nevelés, az alapvető higiéniai szokások kialakítása, a rendszeres mozgásigény motiválása, a röplabda, illetve az arra felkészítő zsinórlabda megismertetése, megszerettetése, népszerűsítése, a sporttehetségek felismerése, fejlesztése és az utánpótlás-nevelés az Egyesület mini és gyermek csapata számára. További cél a sportoláson keresztül az általános értelmi képességek (figyelem, koncentráció, akaraterő stb.) fejlesztése, a szabálykövetésre nevelés, a sikerélményhez juttatás, az önbizalom és a teljesítmény fokozása.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek kommunikációs készségeinek, kognitív képességeinek és szociális kompetenciáinak fejlesztése.
A program célja az egészséges életmódra nevelés, testi és értelmi képességek (pl.: koncentráció, helyzetfelismerő képesség) fejlesztése az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos módon.
A kémia iránt érdeklődő diákok felkutatása, képességeik fejlesztése többfordulós versenyfeladatokkal, amelyeket először segítséggel, majd önállóan oldanak meg.
Az évi harminc órás műhelyfoglalkozásokba azok a gyermekek kapcsolódhatnak be, akik aktívak, képesek különböző szerepekbe bújni, „mintha” helyzeteket teremteni, gazdag fantáziával, képzelőerővel, beszédvággyal rendelkeznek.
Tájékozódás, GPS-használat, geocaching. Középiskolások terepgyakorlatai.
Általános iskolások helyismeretének, természetismeretének fejlesztése.