Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Jó gyakorlatok

A programban feladatul tűztük a mindennapi természeti jelenségek megfigyelését, megértését, magyarázatát és azok környezettudatos, gazdaságos gyakorlati hasznosítását.
A program komplex természettudományos szakkör, amelyben a résztvevő diákoknak lehetősége van a természettudományos megismerés kutatás módszertanával megismerkedni.
A program során a tanulási stratégiák fejlesztése összekapcsolódik az informatikához kapcsolodó feladatok magas szintű és önálló megoldásával.
Általános iskolások térbeli látásának és személyiségének fejlesztése a Platóni testek megismerésén keresztül.
A program elsődleges célja a szocializáció elősegítése gazdagító jellegű közösségi tevékenységek által. Cél továbbá az örömforrások biztosítása, a cigány kultúra élményszintű oktatása, a személyiség fejlesztése, tanulási készségek, énkép és önértékelés fejlesztése, a testkontroll fejlesztése, szabály-tudat kialakítása.
Középiskolások színjátszó szakkörének felkészítése az előadásra.
Vizuális kultúrát, verbális kommunikációt és digitális írástudást fejlesztő összművészeti program középiskolásoknak.
Matematika és matematikatörténet középiskolásoknak.
Óvodások sokoldalú fejlesztése a „varázskuckóban”, Tudorkával, a mágikus bábbal.
A klub a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tehetségfejlesztő csoportja, programjában a kerületi általános iskola felső tagozatos tanulói vesznek részt. A tehetségazonosítás a tanárok megfigyelései, illetve a tanulói érdeklődés feltérképezése alapján történik. A beválogatott tanulók intenzív érdeklődést mutatnak a humán tudományok és a művészet iránt.
A módszer segítségével a diákok oktatási hátrányainak csökkentését, esélyegyenlőségük előmozdítását érhetjük el.
Szalmafonás, tárgyak készítése szalmából.