Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Jó gyakorlatok

18 éve zajló háromszintű matematika, valamint magyar nyelv és irodalom szaktárgyi versenyek 3-4. osztályosok számára.
Színházi előadás létrehozása egy novella alapján, középiskolásokkal.
A szakkör célja az alsó tagozatos általános iskolás gyermekek művészi tehetségének, kreativitásának felismerése és kibontakoztatása, elsősorban a festészet és a képzőművészetek területén.
Három napos speciális edzőtábor.
Az Apáczai Kiadó megalapítása óta kiemelt figyelmet fordít a nevelési-oktatási intézményekben folyó tehetséggondozási tevékenység segítésére.
Háromnapos lazítás, feltöltődés óvodásoknak
A program célja az általános intellektuális képességek és a rendőri munkához szükséges speciális képességek párhuzamos fejlesztése.
Kórustábor általános és középiskolásoknak. Koncert, szerenád, flashmob, táncház és strandolás!
Moduláris fejlesztési program infokommunikációs technikák segítségével a középiskolás korosztálynak.
Általános és középiskolás tanulók, szülők és diákmentorok közös táborozása, gazdag programkínálattal.
Kiscsoportos foglalkozás keretében matematika szakkör, páros és egyéni differenciált feladatokkal, kooperatív technikák alkalmazásával általános iskolásoknak.
Az Alapozó Terápiák Alapítványtól átvett módszertannal az Napkör Alapítvány 2009 óta végzi a programba bekerülő 5-12 éves Sajátos Nevelési Igényű gyermekek fejlesztését.