Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Jó gyakorlatok

Óriás képregény irodalmi művek alapján. Általános és középiskolai fejlesztő program.
Az évi rendszerességgel megtartott táborokban 50 középiskola kiemelkedő eredményt elért diákjai tanulnak kutatóktól, egyetemi tanároktól.
A matematikai, magyar- és idegen nyelvi készségek és képességek fejlesztése.
Rendszerszemléletű sport tehetséggondozó program, amelyen belül elsősorban nem sportág-specifikus fejlesztéssel foglalkoznak, hanem azokkal az alapkompetenciákkal, amelyek a tehetség kiteljesedéséhez elengedhetetlenek. Sport-specifikus tréningeket is vezetnek, amelyek kifejezetten a sportteljesítmény növelését célozzák.
A tehetségígéretek felismerése, a pályaorientáció segítése, nagy hangsúlyt fektetve a gyakorlati ismeretekre.
Mezőkovácsházán és a térségben élő tehetséges gyermekek felkutatása, képességeik kibontakoztatását, fejlődését elősegítő szolgáltatások kialakítása.
Matematika, programozás, csillagászat, digitális természetfotózás témájú fejlesztő program 7-8 osztályosoknak.
Fizikai, kémiai, biológiai kísérletek és előadássorozat – középiskolás diákoktól diákoknak, tanári közreműködéssel.
Az Alapítvány saját fejlesztésű programjában, amely 2008-ban indult, 5-16 éves Sajátos Nevelési Igényű gyermekek vesznek részt. A program célja az esztétikai érzék fejlesztése, a vizuális és képzőművészeti tehetségek felismerése, fejlesztése, a továbbtanulási lehetőségek ismertetése.
Térbeli-vizuális tehetséggondozó műhely az óvodában.
A program célja a kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése. A fejlesztése két síkon történik: a napi tevékenységbe ágyazva, valamint kiscsoportos, kreativitást fejlesztő tehetségműhely, játékos foglalkozások keretében. A gyermekeket komplex ismeretekhez juttatják, a vegyes életkorú csoportokban a gyorsítás is megjelenik, hiszen a kicsik, részt vehetnek a nagyoknak szánt foglalkozásokon is.
Gondolkodási képességek fejlesztése a matematika és a logika segítségével, alsó tagozatban.