Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Jó gyakorlatok

A matematikai, magyar- és idegen nyelvi készségek és képességek fejlesztése.
Rendszerszemléletű sport tehetséggondozó program, amelyen belül elsősorban nem sportág-specifikus fejlesztéssel foglalkoznak, hanem azokkal az alapkompetenciákkal, amelyek a tehetség kiteljesedéséhez elengedhetetlenek. Sport-specifikus tréningeket is vezetnek, amelyek kifejezetten a sportteljesítmény növelését célozzák.
A tehetségígéretek felismerése, a pályaorientáció segítése, nagy hangsúlyt fektetve a gyakorlati ismeretekre.
Mezőkovácsházán és a térségben élő tehetséges gyermekek felkutatása, képességeik kibontakoztatását, fejlődését elősegítő szolgáltatások kialakítása.
Matematika, programozás, csillagászat, digitális természetfotózás témájú fejlesztő program 7-8 osztályosoknak.
Fizikai, kémiai, biológiai kísérletek és előadássorozat – középiskolás diákoktól diákoknak, tanári közreműködéssel.
Az Alapítvány saját fejlesztésű programjában, amely 2008-ban indult, 5-16 éves Sajátos Nevelési Igényű gyermekek vesznek részt. A program célja az esztétikai érzék fejlesztése, a vizuális és képzőművészeti tehetségek felismerése, fejlesztése, a továbbtanulási lehetőségek ismertetése.
Térbeli-vizuális tehetséggondozó műhely az óvodában.
A program célja a kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése. A fejlesztése két síkon történik: a napi tevékenységbe ágyazva, valamint kiscsoportos, kreativitást fejlesztő tehetségműhely, játékos foglalkozások keretében. A gyermekeket komplex ismeretekhez juttatják, a vegyes életkorú csoportokban a gyorsítás is megjelenik, hiszen a kicsik, részt vehetnek a nagyoknak szánt foglalkozásokon is.
Gondolkodási képességek fejlesztése a matematika és a logika segítségével, alsó tagozatban.
A 19. század végén alapított Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok pontversenye világhírű tudósok nevelésével megalapozta a magyar természettudományok külföldi megbecsülését.
Akrilkép közös elkészítése mesék, versek, dalok alapján, autentikus díszítőelemekkel.