Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

Jó gyakorlatok

A középiskolás korosztály számára kidolgozott, regisztrált tehetségpontként működő Global Teenager ifjúsági, kommunikációs projektben ciklusonként 190 diák vesz részt, akiknek 20%-a hátrányos helyzetű.
Környezeti nevelési program általános és középiskolások számára.
A szakemberek tehetségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai munkáját, fiatalok tehetségének kibontakoztatását segítő módszer.
Versenyfelkészítés matematikából általános iskolásoknak.
Az 5-7 éves korosztály fogékonyságának, kreativitásának, mozgáskultúrájának fejlesztése a néphagyomány értékeire építve.
A program célja a sport és a játék szeretetére és az együttműködésre nevelés, a röplabda megismertetése, megszerettetése, népszerűsítése, a sportági képzés és a tehetségek felismerése, fejlesztése, versenyeztetése valamint az utánpótlás-nevelés az Egyesület serdülő csapata számára. További cél a sportoláson keresztül az általános tanulmányi eredmények javítása, a szabálykövetésre nevelés, az önbizalom, a teljesítmény fokozása.
Torna, kézműves és zene játszószobai foglalkozások óvodás korú gyermekeknek.
Személyiségfejlesztés óvodában, a zene-, a kézműves és a tornaszobában.
A program célja az előadói készségek fejlesztése, kiemelt figyelmet szentelve a hátrányos helyzetű gyerekekre.
Tehetségsegítés drámapedagógiai eszközökkel. Középiskolai program.
Zenei tehetségműhely az óvodában.